Ap-landsmøtet

Ropstad: - Ap bommer

KrF-statsråden advarer mot kommunalt lønnede trenere for elever som går i SFO. - Gå stillere i dørene, svarer Martin Henriksen (Ap).

INNSPILL: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fikk denne uka innspill til utforming av regjeringens nye fritidskort fra ungdommer på Skarmyra Allaktivitetshus i Moss, fra venstre Yasmine Geverk, Oscar G. Brede, Amalie Aleksandersen Hildal, Johanne Wingan, Thea Pettersen og Marlene Småstuen. Foto: Privat
INNSPILL: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fikk denne uka innspill til utforming av regjeringens nye fritidskort fra ungdommer på Skarmyra Allaktivitetshus i Moss, fra venstre Yasmine Geverk, Oscar G. Brede, Amalie Aleksandersen Hildal, Johanne Wingan, Thea Pettersen og Marlene Småstuen. Foto: PrivatVis mer

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener det er en dårlig idé å gjøre skolefritidsordninger til en arena med offentlig ansatte trenere.

- Arbeiderpartiet skal diskutere sin fritidsreform på helgens landsmøte. Der har oppvekstutvalget til Ap foreslått blant annet at fritidsaktiviteter og trening skal være en del av AKS/SFO med kommunalt lønnede trenere, sier Ropstad.

Havne utenfor

KrF-statsråden er bekymret for at mange barn som ikke benytter seg av skolefritidsordningen vil havne utenfor sportsaktivitetene.

- Det er også fare for at tilbudet snevres inn. Hvis man går på fotball- eller håndballtrening i AKS/SFO-regi på ettermiddagen, vil kanskje færre velge turn- eller svømmetrening på kveldstid, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Han mener at Arbeiderpartiet ikke treffer mål med sitt forslag.

- Arbeiderpartiet bommer. Mens KrF og regjeringen arbeider for å styrke frivilligheten, vil Arbeiderpartiet styre den. Vi ønsker å slippe frivilligheten fri, hvis ikke mister vi noe verdifullt. Frivillighet er et mål i seg selv, sier Ropstad.

- Vi ønsker en politikk som sikrer at flere unge får delta på fritidsaktiviteter, der de får venner, bygger seg et nettverk og kan oppleve mestring. Mangel på penger skal ikke være til hinder for å delta. Derfor vil vi utvikle et fritidskort, som gir den enkelte rett til en viss mengde aktiviteter, sier statsråden.

Ap: - Ropstad svikter grovt

Martin Henriksen, Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson og medlem i Aps oppvekstutvalg, anbefaler barne- og familieministeren å lese Ap-forslaget.

TA KAMPEN: Martin Henriksen, medlem av Arbeiderpartiets oppvekstutvalg, mener Kjell Ingolf Ropstad først må ta kampen i egen regjering før han jubler over fritidskort-planene. Her sammen med Anette Trettebergstuen, familiepolitisk talsperson i Ap. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
TA KAMPEN: Martin Henriksen, medlem av Arbeiderpartiets oppvekstutvalg, mener Kjell Ingolf Ropstad først må ta kampen i egen regjering før han jubler over fritidskort-planene. Her sammen med Anette Trettebergstuen, familiepolitisk talsperson i Ap. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

- Ap styrker frivilligheten med dette forslaget, i tillegg til at Ap vil ha bedre finansiering av idrettsanlegg og foreninger. Der svikter Ropstad og regjeringa grovt, så han kan godt gå litt stillere i dørene når det gjelder frivilligheten, sier Martin Henriksen.

- Vi ønsker flere aktiviteter tilgjengelig for alle barn. Derfor har vi foreslått at skoler og idrettslag helt frivillig kan samarbeide om aktiviteter etter skoletid dersom det passer for dem, og at det offentlige skal stille med lønnsmidler for å gjøre det lettere å få dette til, sier Ap-talspersonen.

- Spennende KrF-forslag

Martin Henriksen poengterer at både barn og foreldre vil ha glede av at noen fritidsaktiviteter kan skje tidligere på dagen, slik at familiene kan få litt mer tid sammen på ettermiddagene. Han tror at det neppe endrer det faktum at mange skolebarn har mange aktiviteter i løpet av uka.

- Vi er spent på fritidskortet til Ropstad, det er et spennende forslag. Men vi merker oss at Ropstads regjeringskolleger i Høyre beskriver et helt annet fritidskort, som koster betydelig mindre enn de rundt 2,9 milliardene det høres ut som Ropstad trenger for å finansiere sitt forslag.

- Her må Ropstad først ta kampen i egen regjering før han jubler, sier Martin Henriksen.

Fra seks til 18 år

Mandag fikk barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad innspill til utforming av regjeringens nye fritidskort fra ungdommer på Skarmyra Allaktivitetshus i Moss.

TESTEN: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fikk testet sine ferdigheter i biljard på Skarmyra Allaktivitetshus i Østfold. Foto: Privat
TESTEN: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fikk testet sine ferdigheter i biljard på Skarmyra Allaktivitetshus i Østfold. Foto: Privat Vis mer

- Fritidskortet vil være for alle barn fra seks til 18 år og skal kunne dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter. Jeg er overbevist om at når flere blir inkludert i fritidsaktiviteter vil flere få muligheten til en god oppvekst. Derfor er det ikke en god løsning når det offentlige overtar oppgaver fra frivilligheten, som i dag spiller en sentral rolle, sier Ropstad.

- Noe av det flotte i Norge er alle som engasjerer seg i frivillighet, og bruker egen fritid til å være ledere, trenere og selv tar ansvar for at barn og unge får fritidstilbud. Vi vet at skolen forbindes med stress og press. Ved å legge flere aktiviteter inn i skolen betyr det lengre skoledager, sier han.

Skuffet over regjeringen

Organisasjonen Opplevelseskortet er skuffet over at ikke regjeringen har inngått et samarbeid med dem.

- Vi har innført dette i 80 kommuner. Regjeringen omtaler fritidskortet som deres egen idé, til tross for at det er vårt opplevelseskort som det linkes til som fritidskort på BufDirs sider, sier Christian Hofsøy i organisasjonen Opplevelseskort.

Han forteller om en rekke møter med partiene på Stortinget.

- Alle sier til oss at dette bør være et nasjonalt tiltak, men når det omsider kommer inn i regjeringsplattform, spør vi oss hvorfor de ikke ser mot noe som allerede fungerer, sier Hofsøy.

OPPLEVELSESKORTET: Ann Kristin
Bekkevoll tok initiativet til organisasjonen Opplevelseskortet i 2009. Her sammen med prosjektleder Christian Hofsøy. Foto: Privat
OPPLEVELSESKORTET: Ann Kristin Bekkevoll tok initiativet til organisasjonen Opplevelseskortet i 2009. Her sammen med prosjektleder Christian Hofsøy. Foto: Privat Vis mer

- Enorme muligheter

Han poengterer at organisasjonen hans sitter på en unik kompetanse etter å ha jobbet i snart ti år med hundretusenvis av barn og unge.

- Tenk hva vi kan realisere gjennom samarbeid. Tenk hva vi kan få ut av alle de kommunene som benytter dette i dag. Tenk hvor mye rimeligere det blir for staten å realisere dette, framfor at hver kommune, hvert fylke skal påbegynne denne jobben igjen.

- Tenk hvor mye mer akseptert det er at det ikke er en kommersiell aktør som skal inn å gjøre dette for egen vinning, sier Christian Hofsøy.

Og legger til:

- Dersom regjeringen hadde søkt et samarbeid eller tatt imot våre henvendelser, så ville de i dag sett de enorme mulighetene vi har skapt gjennom vår nye digitale løsning også.

- Ingen motsetning

Barne- og familieministeren kommenterer overfor Dagbladet at han ikke opplever tiltakene til organisasjonen bak opplevelseskortet som en motsetning til det planlagte fritidskortet.

- Jeg tror de vil utfylle hverandre. Vi er opptatt av at de finnes flere måter å organisere dette på. Kommuner har ulike modeller. Målet er at alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn og økonomi, skal få delta i fritidsaktiviteter der de kan få oppleve fellesskapsfølelsen i et trygt nærmiljø, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Departementet hans (BLD) opplyser at alle fritidskortordninger nå kartlegges for å finne fram til en modell som kan fungere.

- Målet er at alle barn skal få delta. Det finnes i dag mange slike ordninger. På Bufdirs sider knyttet opp mot familier som lever i vedvarende lavinntekt er det også lenket til andre kortordninger, siden det er ulike måter å innrette og organisere arbeidet med et fritidskort på, opplyser BLD.