Rør fra Sletner

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statssekretær Rita Sletner i Justisdepartementet lyktes i går utrolig godt i å spre forvirring og feilinformasjon om varetektsfengsling av unge kriminelle. Sletner uttalte seg i hytt og vær om ulike former for soning i fengsel og konkluderte med at det kan komme noe godt ut av at unge kriminelle blir satt i fengsel. Det gikk etter hvert klart fram at statssekretæren ikke hadde forstått problemstillingen som var oppe til debatt, og det er både alvorlig og nokså utrolig.

Saken gjaldt varetektsfengsling av unge kriminelle. Barneombud Reidar Hjermann sier at det er tortur å varetektsfengsle unge under atten år. Han foreslår i stedet et «varetektssurrogat» i form av spesialtilpassede barnevernsinstitusjoner for disse. Det er et forslag vi stiller oss skeptisk til. Norske domstolers omfattende innvilgelse av varetektsfengsling er svært betenkelig og utsatt for internasjonal kritikk. Utgangspunktet er at alle siktede er å betrakte som uskyldige inntil dom er falt i en rett der de har fått prøvd sin sak. Det bør derfor stilles strenge krav til varetektsfengsling mens saken etterforskes. Det er et ekstremt tiltak som altfor ofte blir anvendt av norske domstoler. Spesielle varetektsinstitusjoner kan gjøre det lettere å fengsle ungdom før de har vært i retten. Det beste tiltaket mot at mange unge settes i varetekt er derfor innskjerpete krav til bruk av varetekt, særlig overfor ungdom.

Den forvirrete statssekretær Sletner snakket i stedet om soning i fengsel som altså gjelder forhold etter at en ung kriminell har fått en dom og har rykket tilstrekkelig fram i soningskøen til å bli satt inn. Det er en helt annen debatt. Følgelig vet verken barneombud Hjermann, vi eller radiolytterne hva Justisdepartementet mener om Hjermanns forslag. Sletner uttalte seg så rørete at da ordet gikk til Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann Jan Arild Ellingsen, kunne han kople inn Frp\'s autopilot og kreve at flest mulig soner mest mulig av sine fengselsstraffer. God dag, mann. Økseskaft.