ROSA får ros

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen første handlingsplanen for handel med kvinner og barn kom i 2003. Et tiltak var etablering av ROSA-prosjektet. ROSA står for Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse. Oppdraget er å gi beskyttelse, praktisk hjelp og trygge bosteder til ofrene for menneskehandel. I går kom evalueringen av ROSA på oppdrag fra justisministeren og utført av NTNU-forskere. Anbefalingen er klar: ROSA-prosjektet må videreføres

Kunnskapen om menneskehandel øker. Utfordringene er mange. Rammebetingelsene endres når Norge har innført lovforbud mot kjøpt av seksuelle tjenester. Regjeringen har også utvidet den såkalte refleksperioden som gir kvinnene seks måneders opphold til å reflektere over hvorvidt de vil anmelde bakmennene. Forskerne peker på at rettighetene i denne tenkeperioden må tydeliggjøres. De påpeker også mangel på egnede botilbud for kvinnene, utover krisesentrene. Stadig flere henvender seg til ROSA-prosjektet. Det også er vårt inntrykk at de ansatte i ROSA fortjener ros for omsorgsfull og idealistisk innsats, innenfor knappe rammer.