Røst fra en forgangen tid

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Professor Tore Solheim ved Odontologisk institutt mener at han står over loven og varsler i et brev til lagmannsretten at han nekter den sakkyndige som arbeider for drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen å granske det såkalte tannbeviset i Torgersens sak. Dette er i strid med et pålegg fra Høyesteretts kjæremålsutvalg. Bevismaterialet er oppbevart på instituttet der Solheim er bestyrer.
  • I et oppsiktsvekkende brev til retten begrunner han sin sivile ulydighet med at han frykter «manipulasjon», med andre ord at Torgersens sakkyndige skal tukle med beviset. Det er en grov anklage.
  • Brevet fra professor Solheim gjør det klart at han ikke forstår tenkningen bak bestemmelsen. Han går i stedet i felten for sine tidligere kolleger som var sakkyndige da Torgersen i 1958 ble dømt til 21 års fengsel for drapet i Skippergata. Professor Solheim skriver at han ikke kan tenke seg noen som står for mer ærlighet og redelighet enn disse tre sakkyndige, som om det er de sakkyndiges borgerlige aktelse dette gjelder. Vi hører her en røst fra en forgangen tid. Retten til å engasjere egne sakkyndige kom som en reaksjon mot domstolenes tendens til å betrakte uttalelsene fra de offentlig oppnevnte sakkyndige som den absolutte, objektive og endelige sannhet, framført av fagfolk stinne av ærlighet og redelighet, for å låne professor Solheims holdning og ord.
  • Sannheten var at disse ekspertene som jevnlig ble oppnevnt som sakkyndige av det offentlige, i praksis påtalemyndigheten, ble til et laug som svært ofte utviklet en betydelig lojalitet til sin oppdragsgiver.

Straffeprosessloven gir alle siktede rett til å engasjere en privat sakkyndig. Hensikten er naturligvis at siktede skal kunne møte de offentlig oppnevnte sakkyndige med motekspertise.

Det er selvfølgelig meningsløst at professor Solheim skal ha anledning til å betrakte bevismateriale i en drapssak som sin eiendom. Kjæremålsutvalgets pålegg må følges opp, og professor Solheim bør få andre oppgaver.