Rovdrift på fisken

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hadde Norge vært medlem av EU i dag, ville EUs vedtak om at det vil bli ulovlig å innføre selprodukter til EU ført til at selfangsten ble forbudt i Norge. Det ville betydd at Norge måtte si nei til Stortingets vedtatte politikk om en bærekraftig og miljøvennlig forvaltning av landets fiskeressurser. Det ville også betydd enorme statlige overføringer til fiskerne!

Derfor blir det noe desperat når Høyre nå vil stresse frem en ny norsk søknad om EU-medlemskap dersom Island leverer inn sin søknad om EU-medlemskap. Når Høyre-leder Erna Solberg truer kyst-Norge med færre arbeidsplasser hvis Island blir EU-medlem, viser hun en stor mangel på kunnskap om norsk fiskerinæring, og ikke minst fiskeribedriftene langs kysten sin store evne til å omstille seg, noe de ikke minst måtte gjøre da Høyre satt i regjering. Erna Solberg ser ut til å overse at norsk fisk er en kvalitetsvare, enten den blir solgt fersk eller foredlet. Et annet viktig poeng er at Norge er et av de få landene som fortsatt har tilgang til store fiskeressurser. I det siste har vi sett at fiskeriselskapene på børsen er de selskapene hvor aksjene har hatt størst verdistigning.

Et annet forhold er at norske fiskeindustribedrifter har opparbeidet seg et godt ry på verdensmarkedet, og at nye markeder i Russland og Kina er blitt store avtakere av norsk fisk. Det må også nevnes at norske fiskeindustribedrifter selv har foredlingsanlegg rundt om i verden. Det Erna Solberg unnlater å si, er at det er krise for fiskerne både i EU-land, og på Island. Det har med forvaltningen av fiskeressursene å gjøre. Derfor ligger det armadaer av fiskebåter til kai i sentrale fiskerbyer i EU-land. I dag er situasjonen at forbrukerne som kjøper fisk i flere EU-land betaler dobbelt når de kjøper fisk av EU-fiskere. De betaler prisen i butikken, i tillegg betaler de omtrent samme prisen i EU-overføringer til fiskerne, ifølge The Economist 25. april i år.