Rovdrift på pleiere

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeidstilsynet har avdekket at 19 av 26 undersøkte helseforetak bryter arbeidsmiljøloven. Gapet mellom oppgaver og ressurser er verre nå enn forrige gang Arbeidstilsynet undersøkte forholdene i helseforetakene, i 2005. Tilsynet ber nå om et møte med ledelsen i de regionale helseforetakene for å drøfte hvordan situasjonen kan bedres.

Tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund rapporterer om at medlemmene løper fortere og strekker seg stadig lengre for å gi pasienter den pleie de trenger. Det er ingen grunn til å tvile på at det er en riktig beskrivelse. Pasientene er flere, eldre og sykere, liggetida er kortere. Flere kan behandles, flere kan leve lenger med kroniske sykdommer. Det er selvfølgelig bra, men bidrar til å øke trykket på de ansatte i helsetjenesten. Forbundets leder, Lisbeth Normann, etterlyser en nasjonal gjennomgang av mannskapsbehovet og behovet for videreutdanning og kompetanseutvikling. Nå er det ofte opp til de enkelte foretak å avgjøre hvor mange leger og pleiere man trenger og har råd til.

Lav bemanning og dårlig organisering øker utvilsomt faren for feilbehandling. Bare frykten for å gjøre feil er en belastning i et yrke hvor feil kan ha dødelig utgang. Det bidrar igjen til å holde sykefraværet høyt, i en sektor som allerede sliter med noe av det høyeste sykefraværet i samfunnet. Alt dette bidrar også til at flukten fra sykepleieryrket er stor. Folk orker ikke dobbeltvakter og økende ansvar i lengden uten utsikter til at situasjonen blir bedre.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen har det øverste ansvaret for så vel pasientene som for helsesektorens ansatte, arbeidsmiljøet, kompetansen og rekrutteringen. Som tidligere arbeids- og inkluderingsminister har han også inngående kjennskap til Arbeidstilsynets oppgaver. Han bør gripe tak i tilsynets ulike rapporter og sørge for at arbeidssituasjonen blir levelig og lovlig.