Rovfiske på truet art

Norske trålredere driver det reneste rovfiske på den vernede blåkveitestammen i Norskerenna. Selv oppgir fiskerne at den svært ettertraktede fisken er tatt på kvote i EU-hav. - Moralsk lavmål.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det sier informasjonssjef Sigbjørn Lomelde i Fiskeridirektoratet i en kommentar til opplysningene Dagbladet har fått.

To tidligere besetningsmedlemmer på en kombitråler fra Ålesund-kanten forteller om rovfisket: Fartøyet de seilte med gikk i fjor flere turer på rad til gode fiskeplasser utenfor Lofoten og Vesterålen. Der siket de blåkveite på noen hundre meters dyp, noe som er strengt forbudt. Ifølge fjorårets regelverk kunne man ta blåkveite bare som bifangst, og ikke mer enn fem prosent av den totale fangsten.

Fylte opp

Utdrag fra dagboka

16. september:
Ut fra Ålesund. Steamer til Haltenbanken

17. september:
Fisker litt på Halten, men dårlig

18. september:
Godt fiske
ca.100 kasser uer
ca.100 kasser blåkveite (en kasse holder ca. 50 kg, red anm.)

19. september:
kjempefiske

20. september:
835 kasser blåkveite
Steamer til Shetland
ca.30 timer

21. september:
Legger ut klokka 22.00

22. september:
vinsjproblemer
Steamer mot land
Ellingsøya, lossing 859 kasser blåkveite og uer
630 000,- fangst
Partay Ålesund
En kort uke seinere la tråleren ut igjen. Fiskeren var gått over til å kalle blåkveita X-fisk:

28. september:
Ligger ute ved Røst.
Dårlig fiskeri. 15- 20 kasser.

29. september:
Steamer til en X-plass.
Fisker X-fisk.
Rolig sjø.

30. september:
Fisker godt med X-fisk
Ca. 300 kasser
Steamer vestover
Ca. 600 kasser totalt
Rolig sjø

1. oktober:
Steamer mot Shetland
Tar ei tauing på 30 timer
Ca.30 kasser
Steamer så mot vest
140 mil igjen, ca. 14 timer
Godt vær

2. oktober:
Fisker dårlig. Ca.20 kasser pr. hiv
Staemer mot land
Stiv kulig, jævla mye slingring og stamping
620 kasser

4. oktober:
Inn til levering
566000,-
levert Moltustranda

Derfor oppga skipperen i fangstdagboka at uer (rødfisk) var mål for fisket.

Da lasterommet var fylt opp med blåkveite, steamet tråleren til Shetland. Der hadde norske fiskere rett til å ta ut større blåkveitekvoter i fjor.

- Men det er praktisk talt ikke blåkveite ved Shetland, sier Dagbladets kilder.

Likevel rapporterte fartøyet solide fangster etter et snaut døgns fiske vest av Shetland. Oppgavene foreligger hos britiske fiskerimyndigheter i Aberdeen, som bekrefter våre kilders opplysninger om ankomst- og avreisetidspunkt fra feltet.

Vel tilbake i Ålesund skal tråleren ved flere anledninger ha levert blåkveite for 500000 til 600000 kroner. Fangsten ble registrert som EU-fisk, men var i virkeligheten norsk og vernet.

Holder kjeft

Totalt kan dette ene fartøyet ha solgt ulovlig fisk for over to millioner kroner.

- Flere andre rederier fra Møre driver med det samme, påstår de to fiskerne. Slik forklarer de at svindelen kan pågå:

- Det er mye penger i blåkveite. En fangst til 700000 kroner gir god fortjeneste til rederiet og 10000 til 12000 kroner i lott til hver mann om bord. Skipperen får dobbelt, og alle har interesse av å holde kjeft.

En av Dagbladets kilder førte dagbok i den aktuelle tidsperioden. Han reiste flere turer med fartøyet.

- Jeg har vært med på blåkveitefiske fra Florø til Vardø, med akkurat denne båten mellom Møre og Trænabanken. Vi lå ved Shetland kanskje bare et halvt døgn, akkurat nok til å få aktiv melding og skrive Dagbladet har forelagt dagbokas opplysninger for kilder i EU-kommisjonen. De bekrefter mannens nedtegnelser av når den norske tråleren befant seg ved Shetland. Samtidig gir EUs registreringer inntrykk av et uforklarlig godt fiske på blåkveite. Da fartøyet meldte ankomst til EU-sonen 21. september, oppga de at det ikke fantes blåkveite i lasta.

Dagen etter forlot de feltet med 27780 kg blåkveite, ifølge egenmeldingen.

En besynderlig stor fangst i et blåkveitefattig område.

Noen ganger hadde vi ikke engang trålen ute, forteller han.

- Lavmål

Fiskerens dagbok forteller en helt annen historie.

- Dette fisket er uttrykk for lavmål av moral, sier informasjonssjef Sigbjørn Lomelde i Fiskeridirektoratet.

- Ikke bare fisker de ned en utryddelsestruet art, de sørger også for å ødelegge rammevilkårene for norske fiskerier i framtida. Når norske båter rapporterer at de har tatt store fangster av blåkveite i EU-sone, vil EU i neste omgang komme tilbake og kreve større andeler av den totale blåkveitestammen, sier han.

Lomelde har ikke vært oppmerksom på at norske trålere har svindlet ved å fiske blåkveite i Norge for deretter å rapportere at de har gjort sine fangster i EU-sone.

- Men når vi får beskjed om at dette foregår, må vi ta kontakt med kystvakta slik at kontrollen kan øke, sier han.

Enkelt blir det ikke. Dagbladet skrev i går om Direktoratets regiondirektører som rapporterer at de mangler penger til å følge opp de kontrolltiltakene de allerede er pålagt.

MYE PENGER: - En fangst til 700 000 gir god fortjeneste til rederiet og 10 000 til 12 000 kroner i lott til hver mann om bord. Det forteller fiskeren som seilte på fartøyet som tjuvfisket Blåkveite. Han har de riktige opplysningene om fisket i dagboka si.