Røykekuttmiddel kan forverre lungesykdom

Og kvisemiddel kan gi depresjon. Å kurere én sykdom, kan gi en annen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Medisiner som Viagra, Roaccutan og Remicade kan føre til alvorlige bivirkninger. Statens Legemiddelverk oppfordrer til bevissthet om medisinbruk.

Viagra kan gi nedsatt syn, kvisemidlet Roaccutan kan føre til depresjon, muskel- og skjelettsymptomer. Champix mot røykeavvenning kan gi både hjerteforstyrrelser og pustebesvær.

En rekke medisiner som er godkjent av Statens legemiddelverk kan i verste fall føre til alvorlige og permanente bivirkninger. På legemiddelverkets hjemmeside oppfordrer man til innrapportering av bivirkninger for 50 navngitte medisiner godkjent for salg i Norge.

Det er hovedsakelig to årsaker til at medisiner er på legemiddelverkets overvåkingsliste: vedvarende rapporter om bivirkninger eller fordi medisinen er ny.

- Et nytt preparat på det norske markedet vil som regel stå på overvåkingslisten, rett og slett fordi man har mindre klinisk erfaring med legemiddelet og ønsker at erfaringer med nye bivirkningsproblemer skal gjøres kjent så raskt som mulig. Andre står på listen fordi det fortsatt kommer inn meldinger om nye bivirkninger selv etter lang klinisk erfaring, sier seksjonssjef for legemiddelovervåking Ingebjørg Buajordet i Statens Legemiddelverk.

Viagra kan gi nedsatt syn

På overvåkingslisten står tre potensmidler, Viagra Cialis og Levitra. I utlandet har det tidligere vært tilfeller av menn som har blitt blinde eller fått nedsatt syn etter at de har tatt kjemiske potensmidler.

I Norge er det kun rapportert ett eksempel på permanent nedsatt syn som muligens kan ha forbindelse med Viagra, ifølge Legemiddelverket.

OPPFORDRER TIL Å SI IFRA: Folk som mistenker nye preparater som Champix for røykekutt eller andre medisiner for bivirkninger, bør si ifra til legen, oppfordrer Statens Legemiddeltilsyn. Promobilde: Pfizer.
OPPFORDRER TIL Å SI IFRA: Folk som mistenker nye preparater som Champix for røykekutt eller andre medisiner for bivirkninger, bør si ifra til legen, oppfordrer Statens Legemiddeltilsyn. Promobilde: Pfizer. Vis mer

- Tilfellet ble innrapportert av behandlende lege fordi pasienten opplevde det som om Viagra kanskje kunne være årsaken til synstapet. Men det er vanskelig å utelukke at andre faktorer også kan være årsaken, sier Buajordet.

Avviser sammenheng

Legemiddelfirmaet som produserer Viagra mener pillen ikke kan knyttes til synsnedsettelse, ifølge Pfizers hjemmeside.

- Det er ingen dokumentasjon som tilsier at NAION (non-arterittisk iskemisk fremre optikusneuropati) opptrer oftere hos menn som tar Viagra, sammenlignet med menn på tilsvarende alder og helsetilstand som ikke tar Viagra.

Røykeslutt gir verre KOLS

På overvåkingslista står også røykeavvenningsmidlet Champix. Ironisk nok bør man være oppmerksom på om dette legemidlet kan føre til forverring av lungesykdommen KOLS og ujevn hjerterytme.

- Champix står på overvåkingslisten fordi det er helt nytt og fordi det ikke finnes sikkerhetsdata hos pasienter med kardiovaskulær sykdom eller med KOLS, informerer Buajordet.


Kvisemiddel ikke ufarlig

Roaccutan som er en reseptbelagt medisin mot kviser. Roaccutan er ikke et nytt legemiddel og har stått på overvåkingslisten over lengre tid.

- Det er rapportert tilfeller av muskel- og skjelettsykdommer i forbindelse med Roaccutan. Andre bivirkninger kan være hukommelsestap, depresjon og søvnproblemer, sier Buajordet.

Betennelsedempende medisin og immunforsvar

- Biologisk inflammasjonsdempende og immunsupprimerende midler som Remicade har vært på markedet i mange år. Det er dessverre en av bivirkningene at slike legemidler ikke bare demper betennelser, men kan også påvirke kroppens immunforsvar. Denne gruppen legemidler følges nøye med tanke på mulig utvikling av visse kreftformer, sier Buajordet.

Jo alvorligere, jo farligere

Buajordet presiserer at man som pasient alltid bør være bevisst inntaket av medisiner.

- Alle legemidler kan gi bivirkninger, men relativt få pasienter får bivirkninger. Mange tilfeller av bivirkninger kan også skyldes feil bruk, som for eksempel feildosering. Det er også et hovedprinsipp når Legemiddelverket godkjenner nye legemidler at i behandling av alvorlige sykdommer som for eksempel kreft, aksepterer man i større grad at legemiddelet kan gi bivirkninger

- Nytteverdien må stå i forhold til ulempene med behandlingen. For den enkelte pasient vil det alltid være en avveining mellom bivirkning og virkning, sier Buajordet.

Avdramatiserer

- Vi tar medisiner for å hjelpe oss. På langt nær alle får bivirkninger. Medisiner virker også ulikt fra pasient til pasient, men dersom man får mistanke om at medisininntak kan ha en sammenheng med en bivirkning, bør man si ifra til legen sin, oppfordrer seksjonssjefen i Statens legemiddelverk til medisinbrukere.