LITT FOR MYE AV DETTE:  Nordmenn har tatt til seg drikkevanene fra kontinentet, men beholdt helgefylla.
LITT FOR MYE AV DETTE: Nordmenn har tatt til seg drikkevanene fra kontinentet, men beholdt helgefylla.Vis mer

Røyker for mye, drikker for mye og trener for lite

Men nordmenn har aldri vært friskere, viser ny rapport.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| De siste 20 åra har alle grupper her i landet, uavhengig av utdanning og inntekt fått bedre helse. 

Vi har mindre smittsomme, alvorlige sykdommer enn nesten samtlige andre land, og levealderen øker.

Samtidig opplever vi en stadig større del av befolkningen blir kronisk syke. Det kommer fram i Folkehelseinstituttes rapport helsetilstanden i Norge som ble lagt fram i dag. Dette er den første samlerapporten om helsetilstanden her til lands siden 2003.

- Vi kan nesten snakke om en epidemi av kronisk sykdom, sa direktør ved Folkehelseinstiuttet Geir Stene-Larsen.

Dør ikke lenger av smitte
«For 100 år siden ga fattigdom og mangelfull hygiene fritt spillerom for fattigdomssykdommer som tuberkulose og spedalskhet. Nå dør de fleste av oss av kroniske, ikke smittsomme sykdommer som hjerte- og karsykdommer eller kreft.» står det i innledningen av rapporten.

En av årsakene er at vi blir så mye eldre. En annen grunn er de medisinske tilbudene har blitt så gode at vi overlever den akutte fasen, men må leve med sykdommen.

- Dette viser medisinens suksess, men også dens utilstrekkelighet. Medisin er bare delvis vellykket, påpeker Stene-Larsen som mener dette blir en av de store utfordringene framover.

Kan forebyggesMange av de kroniske sykdommene henger imidlertid sammen med risikofaktorer som røyk, alkohol, for lite fysisk aktivitet, solingsvaner og kosthold.

- De kan derfor for en stor del forebygges, påpeker direktøren, men her er det mye som gjenstår.

Bare en av fem tilfredsstiller anbefalingen om minst 30 minutter daglig fysisk aktivitet. Kun 22 prosent av voksne kvinner og 18 prosent av mennene får til dette.

Andelen nordmenn som røyker har gått ned, men fortsatt røyker 20-25 prosent daglig. I tillegg røyker 10 prosent av og til.
Folkehelseinstituttet er også bekymret for at alholkonsumet i Norge øker.

Stene Larsen trekker fram alkoholisme som en av de store utfordringene i framtida.

- Nordmenn har tatt til seg det kontinentale drikkemønsteret, men behold helgefylla. Resultatet er at vi drikker mer. Et høyt alkoholforbruk fører til at det blir flere som blir alkoholikere, så dette vet vi at kommer til å bli et problem

I 1993 kjøpte vi 4,6 liter ren alkohol i året. Tallet i 2008 var 6,7 liter.

Mye god helse Til tross for dette viser de fleste måtene å måle helse på at vi aldri har vært så friske som nå.

8 av 10 voksne nordmenn oppgir at de har meget god eller god helse

De siste tiårene har den forventede levealderen gått opp med to til tre år for hvert tiår.  

Norske barn er blant de friskeste i verden, og bare tre av 1000 barn dør i løpet av første leveår.

Fruktbarheten i Norge er større enn i mange andre vestlige land. I 2009 fikk norske kvinner i gjennomsnitt 1,98 barn - dette er det høyeste tallet vi har hatt siden 1975.