Rudolf Albin (72) ga forsikrings-bransjen smell på 500 mill.

Nå trosser Vital høyesterettsdommen som sikret uføre forsikringspengene.

KNUSTE FORSIKRINGSGIGANTEN: Høyesterett slo i 2008 fast at Gjensidige Forsikring pent må betale Rudolf Albin Olaussen  penger de har holdt tilbake siden 2002. Dommen vil få enorme konsekvenser for mange forsikringsselskaper. 
Foto: Advokatfirmaet Per A. Amundsen
KNUSTE FORSIKRINGSGIGANTEN: Høyesterett slo i 2008 fast at Gjensidige Forsikring pent må betale Rudolf Albin Olaussen penger de har holdt tilbake siden 2002. Dommen vil få enorme konsekvenser for mange forsikringsselskaper. Foto: Advokatfirmaet Per A. AmundsenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet): I mai 2008 slo Høyesterett fast at forsikringsselskapene ikke informerer godt nok om klausulen de bruker for å nekte norske uførepensjonister utbetaling.

Dommen ga en kjemperegning på rundt en halv milliard kroner - penger som ikke har kommet de uføre til gode.

Nå trosser Vital forsikring dommen fra rikets høyeste dommere.

- Fortsetter å gi avslag - Jeg har to saker hvor Vital påberoper seg at Forsikringsavtaleloven ikke gjelder fordi klientene mine har kommunale tjenestepensjonordninger. Dette handler om offentlig ansatte som er blitt uføre og som virkelig trenger denne pensjonen som Høyesterett har sagt de har krav på, sier advokat Jane Ytreøy Grøndalen i advokatfirmaet Norman & co.

Trygderetten har i flere kjennelser slått fast at høyesterettsdommen også gjelder for uføre på kommunale tjenestepensjons-ordninger, uten at Vital har bøyd av.

- Selskapet fortsetter å gi avslag i enkeltsaker og tar fighten hvis avslaget blir anket. Det er lite trolig at alle velger å anke. De som ikke gjør det, taper penger, sier Grøndalen.

Og det kan være snakk om store penger. 2. juni 2008 skrev Dagbladet om Jan Åge Hole som ville få rundt 800 000 kroner fra forsikringsselskapet sitt etter dommen i Høyesterett.

- Om en måned Vital forsikring er en del av DnB NOR-konsernet. Selskapet tar ikke hensyn til at trygderetten i tilsvarende saker allerede har slått fast at  dommen i Høyesterett gjelder.

- Vi har tolket høyesterettsdommen slik at den gjelder for engangsutbetalte forsikringer og ikke for livsvarig uføre- og alderspensjon. De omtalte kundesakene er ikke ferdigbehandlet i trygderetten ennå, slik at det per i dag ikke er tatt endelig stilling til utfallet av disse to sakene. Endelig beslutning vil foreligge om cirka en måned, skriver informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen i DnB NOR til Dagbladet.

Stridens kjerne 12. november 2007 ble Gjensidige Forsikring dømt til å betale den tidligere bakkeansatte i SAS, Ruben Albin Olaussen, 73 493 kroner i forsikringspenger som selskapet helt siden 2002 hadde hevdet at Olaussen ikke har krav på.

SAS tegnet en personalforsikring for sine ansatte, som innebærer utbetaling hvis man blir ufør.

Gjensidige har imidlertid, i likhet med andre forsikringsselskaper, en klausul som sier at forsikringen bortfaller hvis man blir syk og faller ut av jobb i løpet av de to første årene i avtaleperioden. Dette hvis sykdommen kan relateres til plager den ansatte tidligere har slitt med.

FIKK 800 000: For uføre Jan Åge Hole fra Hamar betydde dommen i Høyesterett en tilleggsutbetaling fra forsikringsselskapet på rundt 800 000 kroner. Foto: Privat
FIKK 800 000: For uføre Jan Åge Hole fra Hamar betydde dommen i Høyesterett en tilleggsutbetaling fra forsikringsselskapet på rundt 800 000 kroner. Foto: Privat Vis mer

Tvisten har stått om denne helseklausulen må tas inn i selve forsikringsbeviset, dersom den skal kunne gjøres gjeldende.

I mai 2008 slo Høyesterett slått fast at en slik begrensende klausul må fremheves i forsikringsbeviset. Dette ble tidligere ikke gjort, og selskapene ble derfor sittende med en kjemperegning etter høyesterettsdommen.

500 mill. I sitt ankeskriv til Høyesterett, la ikke Gjensidige skjul på at fellende dom blir en svært dyr affære.

«Gjensidige Forsikring har en risiko på over 100 millioner kroner ved at dommen blir stående. Gjensidige Forsikring har fått tilbakemelding fra TrygVesta, If Skadeforsikring og Storebrand om at de har like stor risiko som Gjensidige Forsikring. Det vil si at forsikringsbransjen til sammen har en kjent risiko på over 400 millioner pluss renter hvis lagmannsrettens dom blir rettskraftig,» heter det i ankeskrivet.

Dette betyr at forsikringsbransjen kan få en regning på over en halv milliard kroner, for å ha nektet uførepensjonister forsikringsutbetaling.