Rulletobakk er FARLIGST

En ny, norsk tobakksundersøkelse knuser myten om at rulletobakker er mindre skadelig enn filtersigaretter. Undersøkelsen viser at tobakk er farligst - norsk tobakk inneholder to-tre ganger mer gift enn nye EU-regler tillater. Og mild tobakk er like farlig som vanlig tobakk.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For første gang kan det nå dokumenteres at norske røykere lurer seg selv dersom de tror at rulletobakk er mindre skadelig enn filtersigaretter. Og står det mild eller ekstra mild på tobakkspakken, betyr ikke det nødvendigvis at røyken din blir mindre helsefarlig.

Den nye undersøkelsen som legges fram av Statens Tobakkskaderåd og Statistisk sentralbyrå i høst, viser at de som røyker rulletobakk, er langt mer nikotinavhengig enn de som røyker fabrikklagde sigaretter.

Mer avhengige

- Nikotinavhengigheten er høyere hos rullingsrøykerne enn de som røyker fabrikkklagde sigaretter, selv om antall røykte sigaretter er likt. Og avhengigheten øker med synkende debutalder for dagligrøyking. De som starter tidlig, røyker også mer hver dag, sier Pål Kraft ved Hemilsenteret ved Universitetet i Bergen til Dagbladet.

De sterkeste rullingsene kan i tillegg inneholde tre ganger så mye nikotin og tjære som fabrikklagde sigaretter. Samtidig er avgiften til staten omtrent det halve av prisen på fabrikklagde. Dermed er den billigste tobakken farligst.

Tre av ti røyker

· · 1411 personer i alderen 16-79 år har deltatt i undersøkelsen om nordmenns tobakksvaner.

· · 30 prosent av dem oppga at de røykte daglig. Og seks av ti svarte at de hadde intensjoner om å stumpe røyken for godt.

· · Ni prosent av norske røykere begynte å røyke før de var fylt 13 år, mens de fleste begynner i 16-17-årsalderen.

· · De aller fleste norske røykere lager sine sigaretter selv. 43 prosent røyker rullings, mens 17 prosent foretrekker blandingsbruk.

· · Bare fire av ti røyker bare ferdiglagde sigaretter.

Klar sammenheng

- Det finnes en klar sammenheng mellom rulletobakk og den fysiologiske nikotinavhengigheten, sier Pål Kraft.

Avhengighet måles på en skala fra 0 til 10. Gjennomsnittet for ferdigrøykeren er 2,3 mens tilsvarende tall for rullingsrøykeren var 3,1. Blandingsrøykeren havnet på 3,2 poeng på skalaen.

Menn har for øvrig et større avhengighetsforhold til røyken. Noe som i hovedsak knyttes til det faktum at menn røyker mer enn kvinner, og at det er flere menn som bare røyker rullings.

Vil øke prisen

Statens Tobakkskaderåd tar nå til orde for både å senke nikotin/tjæreinnholdet i tobakken samt å øke prisen på rulletobakk.

- Tre av ti rullingsrøykere tror at ferdige sigaretter er mest helseskadelig. 44 prosent mener det ikke er noen forskjell, mens 18 prosent innrømmer at de vet at rullingsen er farligst.

33 prosent av ferdigsigarettrøykerne vurderte rullings som farligst. 40 prosent tror ikke det er er noen forskjell i det hele tatt, mens 22 prosent tror ferdigsigarettene er farligst.