- NEDPRIORITERER BARNA: - Det har utviklet seg en praksis hvor man setter foreldrevernet over barnas beste, sier kommuneadvokat Ivar Otto Myhre til Dagbladet.no. Illustrasjonsfoto: SCANPIX
- NEDPRIORITERER BARNA: - Det har utviklet seg en praksis hvor man setter foreldrevernet over barnas beste, sier kommuneadvokat Ivar Otto Myhre til Dagbladet.no. Illustrasjonsfoto: SCANPIXVis mer

Ruset mor fikk ta med nyfødt barn med abstinenser

Selv om sykehuset og barnevernet protesterte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): - Det skaper fortvilelse og frustrasjon hos oss som ser hvordan noen av disse barna har det, sier leder for barneverntjenesten i Sandefjord kommune, Laila Sveen Østli til Dagbladet.no.

Et vedtak fra fylkesnemnda i Buskerud og Vestfold 20. november i fjor har skapt stor frustrasjon hos Sandefjord kommune og barneverntjenesten. Da ble et vedtak om midlertidig overtakelse av omsorgen for et barn opphevet. Nemnda mente at barneverntjenesten ikke hadde ført gode nok bevis for morens bruk av rusmidler ut over det som var forskrevet av lege.

Fylkesnemnda opplyser til Dagbladet.no at de ikke har mulighet til å kommentere saken før mandag.

Sterke abstinenser
«Det hører med til historien at legen på sykehusets fødeavdeling forklarte seg per telefon og uttalte at barnet ved fødselen hadde så sterke abstinenser at det ikke kan stamme fra ordinær bruk av legemidler», skriver barneverntjenesten og Sandefjord kommune sammen i et brev til Barne- og likestillingsdepartementet.

Legen karakteriserte barnet som svært skadet av rus under svangerskapet og at mor hadde oppført seg underlig på sykehuset. Moren har også tidligere født et barn med abstinenser.

«Barneverntjenesten har vanskelig for å se hvilke bevis man skal kunne føre utover abstinenser hos barnet», skriver Østli fra barneverntjenesten. Hun mener man ser en trend hvor barns rettigheter stadig oftere blir tilsidesatt for foreldrenes.

- Skal man faktisk vente til barnet blir skadet før man griper inn, spør Østil.

Ruset mor
I brevet kommer det fram at det er stor frustrasjon hos både barnevernet og sykehuset over fylkesnemndas avgjørelse:
 
«Barnverntjenesten fikk svært sterke reaksjoner fra sykehuset etter at moren møtte opp og hentet barnet i ruset tilstand.»

43.000 BARN: I 2008 var over 43.000 barn i kontakt med barnevernet. Det betyr over en dobling på ti år. Illustrasjonsfoto: SCANPIX
43.000 BARN: I 2008 var over 43.000 barn i kontakt med barnevernet. Det betyr over en dobling på ti år. Illustrasjonsfoto: SCANPIX Vis mer

Østli etterlyser klarere retningslinjer for hva som er terskelen i slike saker.
 
- Hva må til og hvordan mener departementet at barn ikke skal ha det, spør hun.

- Barnvernet mister troverdighet i befolkningen når man ser at de ikke handler i slike saker. Mediene framstiller det som om vi har mye makt, men i flere saker er det faktisk ikke vi som bestemmer, sier Østli.

Frustrert over situasjonen

Også kommuneadvokat Ivar Otto Myhre reagerer sterkt på hendelsen.

- Man burde ikke ha flyttet hjem før man hadde undersøkt omsorgsforholdene. Da ville barnet kunne blitt tatt vare på under veldig gode omsorgsforhold, mens man undersøkte forholdene, sier Myhre.

Han mener i likhet med Østli at saken er typisk. Han mener frustrasjonen har bygd seg opp over flere år etter at den nye barnverneloven ble innført i 1992.

- Det har utviklet seg en praksis hvor man setter foreldrevernet over barnas beste, sier advokaten.

- Bør kunne hjelpe
Fylkesnemnda viser til menneskerettslovens artikkel 8 om vern av familieliv.

- Den nye menneskerettighetsloven skal gå foran norsk lov, men man kan jo spørre seg om disse barna har noe familieliv i det hele tatt? Det er klart at man i slike situasjoner bør kunne rykke inn, sier Myhre.

- MANGE ER BEKYMRET: - Vi har fanget opp mange lignende bekymringer, sier andre nestleder i Fellesorganisasjonen (FO), Kjetil A. Ostling til Dagbladet.no. Foto: Fellesorganisasjonen.
- MANGE ER BEKYMRET: - Vi har fanget opp mange lignende bekymringer, sier andre nestleder i Fellesorganisasjonen (FO), Kjetil A. Ostling til Dagbladet.no. Foto: Fellesorganisasjonen. Vis mer

Nå ønsker Sandefjord kommune en avklaring fra Barne- og familiedepartementet.

- Vi må få en avklaring om hvordan vi skal praktisere lovverket. Dette handler om de mest sårbare barna i Norge, og det er viktig å se på hvordan dette blir praktisert, sier lederen for barneverntjenesten.

- Det vi ønsker er at det blir sett på om lovverket blir praktisert i tråd med det som er tenkt, sier Østli.

Bekrefter trenden

- Vi har fanget opp mange lignende bekymringer, sier andre nestleder i Fellesorganisasjonen (FO), Kjetil A. Ostling til Dagbladet.no. FO er fagforeningen til blant annet barnevernpedagogene og sosionomene.

- Bekymringen går ofte ut på om barnas beste har vært vektet høyt nok opp mot andre grunnleggende prinsipper som biologisk tilknytning og minst mulig inngrep, sier Ostling.

Han vil ikke utale seg om den spesifikke saken i Sandefjord, men sier at FO ønsker seg endring av barnevernloven. Derfor har de støtte regjeringens forslag til styrkingen av barn som eget rettssubjekt.

- Det er behov for å pirke borti dette og vi vil fortsette å holde diskusjonen høyt framover. Men det er ikke noen enkle svar på så kompleks problemstillinger, sier Ostling.

- Har barn for dårlig rettsvern i dag?

- Det er hvert fall behov for at det blir enda tydeligere. Man må gi et signal til de som forvalter lovverket om hvilket prinsippet skal veie tyngst: barnas beste, sier Ostling.

SÅRBARE BARN:
- Vi må få en avklaring om hvordan vi skal praktisere lovverket. Dette handler om de mest sårbare barna i Norge, og det er viktig å se på hvordan dette blir praktisert, sier leder for barneverntjenesten i Sandefjord kommune, Laila Sveen Østil, til Dagbladet.no. Illustrasjonsfoto: SCANPIX
SÅRBARE BARN: - Vi må få en avklaring om hvordan vi skal praktisere lovverket. Dette handler om de mest sårbare barna i Norge, og det er viktig å se på hvordan dette blir praktisert, sier leder for barneverntjenesten i Sandefjord kommune, Laila Sveen Østil, til Dagbladet.no. Illustrasjonsfoto: SCANPIX Vis mer

43 000 barn
I 2008 var over 43 000 barn i kontakt med barnevernet. Det betyr over en dobling på ti år. I samme tidsperiode har det nesten ikke vært økning i antall stillinger, opplyser FO.

- Dette kan svekke barnevernets troverdighet. Det skal være og det er høye forventninger til at man jobber grundig med alle saker. Hvis det er for lite ressurser så må barnevernet konsentrer seg om det som tilsynelatende virker mest dramatisk, sier Ostling.

I brevet reises også spørsmålet angående erstatningsansvar: «Skal erstatningskrav som relaterer seg til vedtak i fylkesnemndene rettes mot kommunen eller skal disse kravene henvises til Staten».

- Dette vil særlig bli et relevant spørsmål når barna blir myndige, sier Østli.

Det lyktes ikke Dagbladet.no å komme i kontakt med moren eller hennes advokat. Østli vil heller ikke opplyse om hvordan det går med barnet og moren.

SKADET AV RUS: Legen karakteriserte barnet som svært skadet av rus under svangerskapet og at mor hadde oppført seg underlig på sykehuset. Moren har også tidligere født et barn med abstinenser. Illustrasjonsfoto: SCANPIX
SKADET AV RUS: Legen karakteriserte barnet som svært skadet av rus under svangerskapet og at mor hadde oppført seg underlig på sykehuset. Moren har også tidligere født et barn med abstinenser. Illustrasjonsfoto: SCANPIX Vis mer

- Det er ikke våre vilje eller ønske å gjøre situasjonen vanskeligere for noen av de familiene vi har hatt kontakt med, sier Østli.

BEKYMRET OG FRUSTRERT:- Skal man faktisk vente til barnet blir skadet før man griper inn, spør leder for barneverntjenesten i Sandefjord kommune, Laila Sveen Østil. Illustrasjonsfoto: SCANPIX
BEKYMRET OG FRUSTRERT:- Skal man faktisk vente til barnet blir skadet før man griper inn, spør leder for barneverntjenesten i Sandefjord kommune, Laila Sveen Østil. Illustrasjonsfoto: SCANPIX Vis mer