Russetida:

Russ fra hele landet risikerer alko-nekt

Hvis Halden kommune får viljen sin, nektes alle russ i hele landet å drikke medbrakt alkohol på vårens russetreff. 

Russ. Russefeiring. Dette bildet er tatt under en av russesamlingene på Tryvann i Oslo i begynnelsen av mai 2015.
Russ. Russefeiring. Dette bildet er tatt under en av russesamlingene på Tryvann i Oslo i begynnelsen av mai 2015.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I flere år har det vært forskjell på hvor strenge forskjellige politidistrikter er med russen - og noen steder har blåskjortene sett mellom fingrene med at de drikker medbrakt alkohol på offentlig plass.

Nå kan det være over.

- Alle vet er det sånn at man ikke kan sitte og drikke seg full hvor som helst, men slik har det vært i russeverden til nå. Russen har blitt positivt forskjellsbehandlet og fått lov til ting andre ikke får lov til fram til nå, sier seniorrådgiver Sven Stranger i Halden kommune.

Truet med å flytte

Det er en diskusjon i Halden som har fått ballen til å rulle.

I år har Øst Polidistrikt nemlig, for første gang, nedlagt forbud mot medbrakt alkohol på alle russearrangementer i politidistriktet.

I stedet må arrangementene ha skjenkebevilling, slik det vanligvis er på offentlige fester.

Politiets skjerpede linje, rammer det årlige Landstreffet i Halden, hvor arrangøren har truet med å flytte hele treffet til et annet sted i landet.

Treffet samler rundt 5000 russ på Fredriksten festning i byen, og er viktig for næringslivet i kommunen. Samtidig er det et problem at mange russ blir overstadig beruset på treffet.

Ifølge kommunen måtte 300 personer behandles for alkholrelaterte skader i forbindelse med fjorårets fest, og hele 80 av disse beskrives som overstadige.

De tok derfor kontakt med Helsedirektoratet for å få en forklaring på hvordan alkohollovens bestemmelser skal tolkes.

- Ikke sluttet lag

Svaret kom denne uka - og slår fast at drikking på offentlig sted ikke er lov, selv ikke på russearrangementer.

«Det følger av bestemmelsens første ledd nummer fire at det er forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling selv om dette skjer uten vederlag på 'sted der offentlige møter, fester, utstillinger eller andre tilstelninger finner sted.'», skriver Helsedirektoratet i sin tolkning av alkoholoven.

Videre påpeker Helsedirektoratet at «et russearrangement arrangert av en arrangør ikke kan betegnes som et sluttet lag i alkohollovens forstand, selv om det aktuelle området er avsperret.»

Ber om lik praksis

Halden kommune mener det er naturlig at Helsedirektoratet og Politidirektoratet nå sender brev til politimestre og kommuner om saken for å sikre at regelverket praktiseres likt over hele landet - slik at Halden ikke taper på å faktisk følge loven.

«Halden kommune er, som påpekt av oss i tidligere henvendelser pga konkurransesituasjonen, opptatt av like rammevilkår og lik behandling av dette på samtlige av landets arrangementssteder. For å sikre at dette gjennomføres legger vi til grunn av både Politidirektoratet, i informasjon til samtlige av landets politimestere, og Helsedirektoratet i informasjon til samtlige av landets kommuner snarest sørger for at dette vil skje med virkning fra og med russearrangementene våren 2017», skriver kommunen i brevet.

- Nå ber vi Politidirektoratet og Helsedirektoratet om å tvinge andre til å følge de samme reglene som vi gjør, forklarer Stranger i Halden kommune, som sendte brev til de to direktoratene fredag denne uka.


Har sendt brev

Det er en ny handlingsplan for russefeiringen som er grunnen til den skjerpede linja fra Øst Polidistrikt.

- Vi prøvde det på Hellerudsletta i fjor, med veldig positivt resultat. Derfor har vi bestemt at det skal gjelde alle russearrangementer i vårt distrikt, forklarer politimester Jon Steven Hasseldal til Dagbladet.

- Vil du oppfordre andre politidistrikter til å praktisere regelverket slik dere gjør?

- Jeg tror man står på seg på, og vil anbefale, at man bruker regelverket som er der, men dette er vurderinger som må gjøres fra distrikt til distrikt. Vi gjør ikke dette for å gjøre livet surt eller kjedelig for russen, men for å snarere tvert i mot gjøre russefeiringa til en trygg og god opplevelse, sier Hasseldal.

Politidirektoratet vil ikke automatisk følge oppfordringen til haldenserne, men opplyser at de nylig har sendt brev til alle landets politidistrikter, hvor de ber om synspunkter fra politidistriktene.

Ifølge direktoratet vil de vurdere videre oppfølging av saken etter innspill fra distriktene, som har svarfrist 1.mars.