Russerne måtte utvises nå, sier POT-sjef Sefland

Russernes aktivitet var så graverende at POT måtte reagere nå, mener overvåkingssjef Per Sefland. Han avviser at tidspunktet for utvisningen hadde sammenheng med fremleggingen av Danielsen-utvalgets innstilling. Samtidig hadde POT ikke noe mot at Svein Lamark fortalte sin historie rett før instillingen skulle behandles.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utvalget skal legge frem sine forslag om den framtidige organiseringen av POT om 14 dager. Medlem av Danielsen-utvalget, høyesterettsadvokat Ole Jacob Bae, har insinuert at formålet med utvisningen og offentliggjøringen var å ta brodden av kritikken utvalget kommer med.

- Dette er en meningsløs påstand. Avslutningen skjedde i forståelse med regjeringen. I slutten av februar varslet jeg Justisdepartementet om at saken ut fra en politifaglig vurdering var klar til å bli avsluttet. På et møte med representanter fra Justisdepartementet og Utenriksdepartementet 4. mars ble det besluttet å oversende saken til justisministeren 6. mars med forslag til utvisning, sier Sefland til Dagbladet.

Var det ingen på møtet som reiste innsigelser om at en utvisning ville kunne skade forholdet mellom Norge og Russland?

- Jeg kan ikke kommentere annet fra møtet enn at innstillingen som ble oversendt Justisdepartementet 6. mars var i forståelse med regjeringen, sier Sefland til Dagbladet.

Ifølge Sefland hadde POT en sjelden god dokumentasjon for at russiske etterretningsoffiserer under dekke av diplomatiske stillinger bedrev spionasje mot Norge.

- Jeg vil karakterisere den som aggresiv. Jeg er forbauset over risikoen den innebar for myndighetene, sier Sefland.

Tar selvkritikk

Sefland innrømmer at han i dagene før utvisningen burde ha skjønt at det forelå en viss fare for at Lamark kunne gå ut i media med saken selv om han innstendig var blitt bedt om å vente en til to uker etter at saken ble offentlig kjent.

Den 7. mars ba Lamark POT om å få stillbilder fra et videopptak av møtet med sin russiske føringsoffiser i Frognerparken. Samtidig opplyste han at han skulle møte VG-redaktør Olav Versto i København 9. mars.
Det burde ha fått klokkene til å ringe, slår Sefland fast i ettertid.


- Det kom et hint en til to dager etter at innstillingen var sendt til regjeringen om at det var fare for en ukontrollert eksponering. Vi burde ha informert Justisdepartementet om det. Da ville regjeringen ha justert seg etter det. På det punktet tar jeg og tjenesten selvkritikk, sier Sefland.
Lamark informerte VG
Sefland vil ikke ta ansvar for at forholdet mellom Norge og Russland er ytterligere forverret ved at VG fikk kjennskap til utvisningen før ambassadøren ble kalt inn på teppet til UD sist torsdag.


- Jeg skjønner ikke at POT kan bebreides for det. Jeg vil avvise at noen av våre tjenestemenn hadde kontakt med VG før saken sto på trykk, sier Sefland til Dagbladet.


I går avleverte han en tre siders rapport til justisminister Aud-Inger Aure om POTs håndtering av Lamark-saken. Sefland benekter at tjenestemenn har opptrådd illojalt og legger alt ansvaret for at VG fikk kjennskap til utvisningen på Svein Lamark.


Men hvordan forklarer du at VG sto parat da ambassadør Julij Kvitsinskij ble kalt inn på teppet torsdag ettermiddag?


- Dagen før ble Lamark forhåndsvarslet om at noe kom til å skje på torsdag. Siden han var berørt av saken var det naturlig å gjøre ham mentalt forberedt. Det vi ikke visste var at Lamark hadde en avtale med VG. Det er slik de har fått vite om tidspunktet, sier Sefland.