Russisk flytende atomkraftverk på vei mot Norskehavet

Det flytende russiske atomkraftverket Akademik Lomonosov har lagt fra kai i St. Petersburg. Kraftverket skal fraktes forbi norskekysten og videre til Murmansk.

I Murmansk vil atombrensel bli tatt om bord, før ferden går videre til nordøstkysten av Sibir. Her skal atomkraftverket levere strøm til en havneby og flere oljerigger.

Norske myndigheter var i fjor sterkt kritiske til de russiske planene om å slepe atomkraftverket forbi norskekysten. Etter samtaler mellom norske og russiske myndigheter ble det enighet om at det ikke skulle tas atombrensel om bord på Akademik Lomonosov før kraftverket var framme i Murmansk.

(NTB)