Russisk olje truer kysten

TROMSØ (Dagbladet): Omfanget av den russiske oljetransporten langs norskekysten blir større enn antatt. Fire supertankere skal gå i skytteltrafikk langs Norge - hver eneste uke - innen år 2015.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oljetankere på 100000 tonn eller mer, i mørke, is og kulde. Et uhell kan bli en miljøkatastrofe, bare tanken får det til å gå kaldt nedover ryggen på fiskerne. De vet hva en ulykke vil bety for livet i havet.

Det er et russisk forskningsinstitutt i St. Petersburg som har utarbeidet en risikoanalyse for Statens forurensningstilsyn (SFT), på bakgrunn av den økende russiske oljeeksporten fra Nordvest-Russland.

- Vi har bedt om en vurdering av hvor mye olje russerne kommer til å frakte på kjøl. Tallene er kvalitetssikret, sier Kjell Kolstad, som er SFTs stasjonsleder i Nord-Norge.

Bare én vei

I dag er det små tankere på 20000 tonn som fra tid til annen bringer oljen fra Nord-Russland til Europa. I løpet av få år vil transporten være mangedoblet, ifølge SFT-rapporten:

  • I år 2005: En supertanker i uka.
  • I år 2010: To i uka.
  • I år 2015: Fire i uka.

- Dette høres realistisk ut, rørledningsnettet på det russiske fastlandet er sprengt, og utvinningstempoet i Nordvest-Russland går raskt. Det finnes bare én eksportvei ut til markedene i Europa og det er rundt Nordkapp og sørover, sier russlandsekspert Thomas Nilsen i Bellona.

Må tvinges til havs

Russerne satser tungt på oljeutvinning i Petsjorahavet, øst for Arkangelsk. Her skjuler havbunnen store verdier, olje- og gassreserver som er mer enn det dobbelte av det som finnes på norsk sokkel.

- Det er ingenting Norge kan gjøre for å stoppe russernes investeringer i oljeindustri. Det vi kan gjøre, er å sørge for å tvinge transportskipene så langt ut fra kysten som mulig. Den dagen det oppstår et motorhavari, og det kommer før eller seinere til å skje, må vi ha en skikkelig beredskap, sier Nilsen.

Ny grense

Han mener det ideelle ville være om norske kystvaktskip eskorterte hver enkelt oljetanker.

- Men det er dessverre urealistisk å tro at det lar seg gjøre. Det som er viktig, er at vi har taubåter tilgjengelig som kan assistere ved fare for forlis, sier Thomas Nilsen.

Sjøfartsdirektoratet har tidligere tatt til orde for døgnkontinuerlig overvåking av skipsleia, samt å utvide den norske territorialgrensa fra 4 til 12 nautiske mil.

- Dette er forslag politikerne snarest bør følge opp. Om et tankskip havarerer fire nautiske mil utenfor kysten, er oljen oppe i fjæresteinene i løpet av en halvtime, sier Thomas Nilsen.

OLJEFRYKT PÅ KYSTEN: Slik gikk det da fraktskipet «John R» havarerte utenfor Troms for 14 måneder siden. Om det hadde vært en oljetanker på 100000 tonn, hadde katastrofen vært et faktum.
TIL HAVS: - Norge må tvinge oljetankerne langt til havs, mener Thomas Nilsen i Bellona.