Russiske byråkrater vasket penger

WASHINGTON (Dagbladet): Innside-kunnskap om et kollapsende hjemlig pengemarked fikk i fjor sommer russiske byråkrater til å selge verdipapier og få profitten hvitvasket via Bank of New York.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En stor del av de 120 milliardene det kan dreie seg om, skal komme fra offentlig ansatte, ifølge en russisk industrimagnat som er under etterforskning.

Mikhail Khodorkovskij sier til New York Times at russiske offentlig ansatte begynte å selge statlige verdipapirer i fjor sommer fordi de visste at regjeringen ville devaluere rubelen i løpet av kort tid.

Devalueringen kom i august 1998 og den russiske økonomien gikk rett til bunns.

De som hadde kommet seg ut av markedet mens verdien på verdipapirene var relativt høy, skaffet seg en pen profitt, før verdien sank til et minimum.

Stråselskap

Khodorkovskij sier at profitten ble sendt utenlands via stråselskap og hvitvasket gjennom Bank of New York.

New York Times legger vekt på at han har stor interesse av å legge skylden på offentlige tjenestemenn så lenge han selv er under etterforskning i Russland, men Khodorkovskij advarer samtidig russiske byråkrater og politikere. Også de kan bli dratt inn i den omfattende etterforskingen som nå er i gang.

Mye tyder på at transaksjonene på en eller annen måte har hatt velsignelse helt fra Kreml.

Antydninger om at president Jeltsins nærmeste familie og rådgivere er innblandet, gjør saken enda mer pikant.

Røster har hevet seg for at Jeltsin nå skal etterforskes.

Mafia

I den amerikanske kongressen er det politikere som nå mener at Russland ikke bør få pengene de er lovet fra det internasjonale pengefondet, IMF.

De mafialiknende tilstandene må være under kontroll først, sier de.

Amerikanske etterforskere tror den enorme summen hvitvaskede milliarder er for stor til at den russiske mafiaen alene kan stå for overføringene.

Det er kjent at det russiske verdipapirmarkedet har en økende innsidehandel, og at det er så lite kontroll at det er enkelt for offentlig ansatte å manipulere.

Insolvent

Khodorkovskij (35) er styreformann i Yukos, et av Russlands største oljeselskaper. Han var også styreformann i Menatep - som nå er en insolvent russisk bank.

Etterforskere sjekker nå om Menatep flyttet fond ulovlig via Bank of New York. Mistanken er styrket fordi Natasha Kagalovskij i Bank of New York er gift med Konstantin Kagalovskij, som er viseformann i Yukos og var viseformann i Menatep.

Kona hans har hatt hovedansvaret for kontakten med Russland og Øst-Europa for Bank of New York.