NEKTER INNSYN I LØNNSLIPPER:  Siden august i år har en anonym person kranglet med Ruter om innsyn i lønnslipper. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt søker medhold, men Ruter trosser dette. Ifølge loven kan søker ta selskapet inn for retten, dermed kan de bli ilagt dagbøter til de frigir dokumentene. Ruter på sin side mener de må ta hensyn til de ansattes personvern. Tre måneder etter kravet, får de nå støtte av Stortinget, som i disse dager gjør om innsynsreglene. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.
NEKTER INNSYN I LØNNSLIPPER: Siden august i år har en anonym person kranglet med Ruter om innsyn i lønnslipper. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt søker medhold, men Ruter trosser dette. Ifølge loven kan søker ta selskapet inn for retten, dermed kan de bli ilagt dagbøter til de frigir dokumentene. Ruter på sin side mener de må ta hensyn til de ansattes personvern. Tre måneder etter kravet, får de nå støtte av Stortinget, som i disse dager gjør om innsynsreglene. Foto: Bjørn Langsem / Dagbladet.Vis mer

Ruter trosser norsk lov

Kan risikere dagbøter fordi de ikke vil offentliggjøre ansattes lønnslipper. Men selskapet får nå medhold fra Stortinget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Norsk lov har til nå gitt deg rett til å få utlevert enhver offentlig ansatts lønnsslipp når du måtte ønske. Det finner ikke transportselskapet Ruter seg i - og trosser loven.

Dermed risikerer de dagsbøter om saken når tingretten.

Nekter å føye seg etter Fylkesmannen I august søkte en anonym person om innsyn i lønnsslippene til seks ansatte hos Ruter som jobber med offentlige anbud. Kravet ble avvist av Ruter, som mente disse ikke skulle offentliggjøres av hensyn til de ansatte.

Saken ble påklaget til Fylkesmannen i Akershus og Oslo, som ga søker medhold. Fylkesmannen skriver i sitt svar at «opplysninger om lønn og godgjøring mottatt fra offentlige instanser, i utgangspunktet er offentlige opplysninger», likevel nekter Ruter å føye seg etter Fylkesmannens vedtak.

- Det skjer ikke så ofte at organer ikke etterkommer Fylkesmannens vedtak.Men vi har ingen instruksjonsmyndighet overfor Ruter, sier Ane Granlund, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Men ifølge loven kan klager dermed ta Ruter inn for tingretten. Her vil Ruter bli ilagt dagsbøter inntil de frigir dokumentene.

- Vil dere endre holdning om saken kom for retten?

- En slik sak har aldri blitt prøvet før, eller diskutert. Fylkesmannen har ingen instruksmyndighet i innsynssaker, og vi gjør en selvstendig vurdering. Hvis vi blir tatt inn for rettsystemet, så vil vi forholde oss til det, sier Bjørn Auglend hos Ruter.

Avslo med ikke vedtatt lov I et brev til Fylkesmannen i september skriver selskapet at de har hatt en egen gjennomgang av innsynskravet, og konkluderer med at de ikke vil offentliggjøre lønnsslippene. Heller ikke gjennomgangen er offentlig.

BETENKELIG: Kristine Foss, jurist og sekretær for offentlighetsutvalget hos Norsk Presseforbund, stiller seg undrende til at Ruter nekter innsyn i de er pålagt å gjøre offentlige. Foto: Dagbladet
BETENKELIG: Kristine Foss, jurist og sekretær for offentlighetsutvalget hos Norsk Presseforbund, stiller seg undrende til at Ruter nekter innsyn i de er pålagt å gjøre offentlige. Foto: Dagbladet Vis mer

Til tross for at søker sier private opplysninger kan sladdes, skriver Ruter at de som arbeidsgiver må ta hensyn til personvernet til sine ansatte.

De begrunner også avslaget med at justiskomiteen i Stortinget behandler forslag om endring i offentlighetsloven, slik at innsyn i lønnsslipper skal reduseres.

Men ifølge Justisdepartementet kan man ikke nekte innsyn ved å vise til en lov som ikke er vedtatt.

- Det kan ikke gjøres unntak fra innsyn ved å vise til et lovforslag. Forslaget må ha blitt vedtatt som lov og begynt å gjelde før det utgjør grunnlag for å nekte innsyn, sier Ole Knut Løstegaard, rådgiver i lovavdelinga i Justisdepartementet.

Må opplyse om utbetalinger  - Det er svært betenkelig at en offentlig instanse har denne holdningen. Her bryter Ruter norsk lov. Endringen de viser til er bare et forslag som ikke er ferdig behandlet i Stortinget. En ikke vedtatt endring gir ikke hjemmel for slikt hemmelighold. Dessuten skapes jo fort et inntrykk av at de har noe å skjule når de er så redde for å gi fra seg opplysninger som er offentlige etter norsk lov, sier Kristine Foss, jurist og sekretær for offentlighetsutvalget hos Norsk Presseforbund.

- Poenget med offentlighetsloven er å skape tillit, men det er ikke særlig tillitvekkende med en slik holdning, legger hun til.

Nesten tre måneder etter at Fylkesmannen vedtok at lønnslippene skulle offentliggjøres, har nå justiskomiteen behandlet lovforslaget, og kommet frem til at de støtter et begrenset innsyn.

Det betyr at man fortsatt må opplyse om utbetalinger, men ikke gi ut selve lønnsslippen.

ANSATTE UTEN RETTSVERN: Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter, mener offentlig ansatte ikke har rettsvern da hvem som helst kan søke om innsyn i deres lønnslipper. Nå kommer loven til å bli endret. Foto: Knut Falch / SCANPIX
ANSATTE UTEN RETTSVERN: Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter, mener offentlig ansatte ikke har rettsvern da hvem som helst kan søke om innsyn i deres lønnslipper. Nå kommer loven til å bli endret. Foto: Knut Falch / SCANPIX Vis mer

Lovendringen er enda ikke ferdigstilt, saken ligger til videre behandling hos Stortinget.

Advokater på saken Auglend hos Ruter forteller at de har hatt advokater til å vurdere saken, og konklusjonen ble at de ikke ønsker å gi ut lønnslippene. De mener problemstillingen reiser prinsipielle spørsmål, og er nå glad for at loven er under endring:

- Vi er glad for at Stortinget i går behandler dette, og justiskomiteens innstilling er i tråd med vårt syn. Vi har inntatt arbeidsgiverholdningen her. Vi mener det ikke er forsvarlig å gi ut disse opplysningene og står på det, sier Auglend.

- Men med det nye lovforslaget må man likefullt opplyse om brutto utbetalinger, akter dere å gjøre det?

- I denne saken kom det et krav om innsyn i lønnslipp. Men å oppgi bruttolønn er vi mer avslappa til. 

- Men søker ba dere sladde personlige opplysninger, likevel ga dere ikke innsyn.

- En lønnslippp kan inneholde data som indikerer personlige forhold som lønnstrekk,eventuelt fravær, sladder man dette kan det sette fokus på personlige forhold som Ruter anser som privat. Det mener vi er uholdbart, og vi legger personvernet til våre ansatte til grunn for dette, sier Auglend. 

- Ansatte uten rettsvern Ruter henviser til sin arbeidsgiverorganisasjon Spekter.

Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter, sier hun ikke kjenner saken konkret, og ikke kan svare for hvorfor Ruter ikke vil føye seg etter Fylkesmannens vedtak.

- Men vi er opptatt av at offentlighetsloven får et utslag som er svært uheldig og som ikke kan være tilsiktet. Offentlig ansatte står uten rettsvern - her kan hvem som helst få greie på hva som helst. Du vet ikke om det er nysgjerrige naboer eller kriminelle som får tilgang på lønnsslippen din.

- Jeg skjønner at man vil vite hva skattepengene brukes til, men man kan heller be om innsyn i tariffavtalene eller lønnsbudsjett enn på enkeltpersoners lønnsslipper.