RV-lederen må i fengsel

RV-leder Aslak Sira Myhre er dømt til 90 dagers fengsel for å ha nektet å møte til vernepliktstjeneste.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han nekter militærtjeneste fordi han mener Det norske forsvaret ikke lenger har som hovedoppgave å forsvare landet, men å operere utenfor.

Sira Myhre viser til deltakelsen i Kosovo-krigen og Natos «out of area»-strategi.

Det er første gang noen har søkt fritak fra militærtjeneste på dette grunnlaget.

Fritatt

For to år siden ble Bjørn J. Arntzen fritatt for militærtjeneste i Bergen byrett på grunn av Norges krigføring mot Jugoslavia. Doktoringeniøren begrunnet sin søknad om fritak med at han var imot at Norge skal kunne angripe en suveren stat uten at Norge eller Nato var truet.

Dommen er ikke anket, og er dermed blitt stående, ifølge Arntzen.

Ulik vurdering

Oslo byrett har vurdert Sira Myhres sak helt annerledes, selv om begrunnelsen er lik.

Myhre (28) er ansett som totalnekter, siden han i en søknad om å bli overført til siviltjeneste ikke har villet underskrive et standardskjema. Skjemaet utelukker i praksis andre begrunnelser enn pasifisme, religiøse anfektelser eller prinsipiell motstand mot bruk av atomvåpen. Retten mener at han forsettlig har overtrådt den militære straffeloven. Han er tiltalt og dømt for å ha nektet å møte til avtjening av verneplikten.

- Jeg og alle andre blir fratatt muligheten til å nekte militærtjeneste på et annet grunnlag enn pasifisme og religiøsitet, sier Sira Myhre.

STRAFFES: Partileder Aslak Sira Myhre er dømt til tre måneders fengsel for å ha nektet militærtjeneste. Han og advokaten vil ha anken klar i neste uke.