- Rydd opp, Fjærvoll

Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll er øverste sjef både for Jernbaneverket og Statens Jernbanetilsyn. Samtidig er han generalforsamling i NSB. Det er han som har det overordnede ansvaret for å rydde opp og gjenopprette tilliten til Jernbane-Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dersom Stortinget kommer fram til at Fjærvoll har unnlatt å informere Stortinget om alvorlig sikkerhetssvikt ved jernbanedriften, kan det også bli en alvorlig sak for Fjærvoll.

- Nå må Fjærvoll gripe tømmene og få satt en stopper for svarteperspillet om skyld i forbindelse med Åsta-ulykken, sier SVs samferdselspolitiske veteran, Inge Myrvoll, til Dagbladet.

Svarteperspill

For vi er nå vitne til et uverdig spill om skyld og ansvar; et svarteperspill mellom ulike aktører med ulike motiver. Det er full krig om hvor det juridiske og politiske ansvaret for ulykken ligger:

  • Jernbaneverket skylder på lokfører . Det er stor sannsynlighet for at mannen kjørte på rødt lys, hevder verkets granskere.
  • Jernbanetilsynet skylder på Jernbaneverket . Det slår fast at Jernbaneverket har ansvar for å ha et sikkerhetssystem som ikke baserer seg på bare ett menneske.
  • NSB anklager Jernbaneverket . I NSB hersker det en utbredt misnøye med Jernbaneverkets såkalte uhellsrapport, som ble offentliggjort søndag. I NSB mener man at verket burde ha ventet med å offentliggjøre rapporten, og at de var mistenkelig raskt ute med å legge skylda på en NSB-ansatt.

Stortingets ansvar?

  • Lokførerne skylder på Stortinget . Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund mener Stortinget har skylda fordi bevilgningene til jernbanedriften de siste 30 åra her vært skandaløst lave, noe som igjen har rammet sikkerheten.
  • Stortinget fraskriver seg alt ansvar . På Stortinget er man ikke parat til å ta på seg skylda for den tragiske togulykken på Åsta. Stortinget har ansvaret for bevilgningene.
  • Nestleder i samferdselskomiteen, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap), sier at Stortinget aldri har fått seg forelagt en sak som har reist spørsmål ved sikkerheten ved norsk jernbanedrift.

{ndash}Hvis man sier at bevilgende myndighet har ansvar for manglende sikkerhet, er det feil, sier Schjøtt-Pedersen.

- Politikerne må ta sin del
- Politikerne må ta sin del Vis mer

Må ta grep

  • Fjærvoll pulveriserer ansvaret . Samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll har hittil prøvd å spille en så perifer rolle som mulig etter at de to togene kolliderte på Rørosbanen forrige tirsdag. Dette har han hatt spillerom til å gjøre etter at Stortinget i 1996 vedtok å splitte opp virksomhetene i NSB:

Ansvaret for materiell, ansatte og trafikktilbud har NSB, som er gjort om til aksjeselskap. Jernbaneverket har ansvaret for all infrastruktur knyttet til jernbanetrafikk, inkludert signalsystemer og togledelse.

Selv om Fjærvoll har valgt den minst mulig synlige strategi, har han et reelt konstitusjonelt ansvar over norsk jernbanetrafikk.

Han er øverste sjef for Statens Jernbanetilsyn, som forvalter jernbanelov og forskrift og fører tilsyn med sikkerhetssystemene ved anlegg og drift av private og offentlige jernbaner.

Forvaltningsorganet Jernbaneverket er direkte underlagt statsråden. Verket har ansvar for drift, vedlikehold, investering og sikkerhet på jernbanenettet.

Samferdselsministeren er eier og generalforsamling for NSB BA.