Rydd opp på Børsen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Et stort antall institusjonelle investorer, forvaltningsselskaper og meklerhus svarer i en fersk undersøkelse i bladet Økonomisk Rapport at de ikke har tillit til Oslo Børs verken når det gjelder dens evne eller vilje til å avsløre innsidehandel eller slå ned på andre former for forskjellsbehandling av aksjonærer og marked. En oppfølgende reportasje avslører det påfallende forhold at aktørene vil ha bedre kontroll, mens kontrollørene virker ganske fornøyde med situasjonen.
  • Samtidig har lederen for et av landets største meklerhus, Orkla Finans, kommet med et kraftig angrep på Oslo Børs. Børsen er for passiv og forsiktig både faglig og som vaktbikkje. Det er liten fare for å gjøre noe galt, og skulle det bli oppdaget, får det beskjedne konsekvenser for synderen, sier meklersjefen.
  • Kritikken er dessverre verken ny eller overraskende. Spillekasino og innsidebørs er skjellsord som har vært brukt om Oslo Børs siden aksjeeventyret i Norge startet på slutten av syttitallet. Så å si daglig blir dette bekreftet gjennom reportasjer i en presse som har overtatt børsens rolle som vaktbikkje. Tida er overmoden for tiltak som kan bidra til å rydde opp.
  • Tilsynsreglene må skjerpes, og arbeidsdelingen mellom børsen og Kredittilsynet avklares. Oslo Børs må bli langt mer aktiv og tilføres en helt annen autoritet enn i dag.

Faren for å bli tatt må bli mye større, og lovbrudd må få langt alvorligere konsekvenser enn hva tilfellet har vært til nå. Vi må få flere sinte aksjonærer av typen Tore Lindholt i Folketrygdfondet. Den tannløse norske Aksjesparerforeningen må lære å bite fra seg. Og så må vi se alvorlig på den smørja av rolleblanding som gjennomsyrer vårt hjemlige næringsliv. Dette problemet er det første man møter også innenfor dørene i Oslo Børs. En av norsk næringslivs fremste aktører og styregrossister, h.r.advokat Ole Lund, er formann i børsstyret. Interngransker i Aker RGI, Borger A. Lenth, er leder i børsens øverste organ, Børsrådet. De er sentrale i saker som Oslo Børs burde engasjert seg i.