Rystende UD-kultur

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Opplysningene i rapporten om arbeidsmiljøet i Utenriksdepartementet er rystende lesning. Blant annet skal departementet i flere tiår hatt et hemmelig personalarkiv med følsomme opplysninger om de ansatte. Arkivet, som bare et fåtall toppembetsmenn skal ha kjent til, ble først avviklet i fjor. Av rapporten framgår det at arkivet skal ha inneholdt opplysninger om ansattes alkoholproblemer.

Opprinnelsen til arkivet har trolig sin bakgrunn i den kalde krigen på 1950-tallet. Det er snakk om politisk og personlig overvåking innenfor et av Norges tyngste og viktigste departementer. At arkivet først ble fjernet i fjor, 10 år etter Lund-kommisjonens avsløringer om ulovlig overvåking og den påfølgende politiske oppvask, er nærmest ubegripelig. Ryktene om arkivet har skapt uro og angst blant de ansatte. Rapporten bør etter vår mening følges opp både politisk og juridisk. Lovligheten av arkivet skal ha blitt undersøkt i 1984. Den gang konkluderte man med at arkivet ikke var i strid med eksisterende lovgivning. Det var for øvrig samme år som Arne Treholt ble arrestert for spionasje.

Rapporten dokumenterer ellers at arbeidsmiljøet i UD har vært preget av omfattende mobbing. Utskjelling, latterliggjøring av kolleger, raseriutbrudd, usynliggjøring nevnes. At UD også er preget av konkurransementalitet og karrierejag må sies å være naturlig i et departement som skal plukke ut folk som egner seg til å representere Norge i utlandet. Desto viktigere er det at departementets ledelse sørger for at arbeidsmiljøet er godt og at personalbehandlingen følger anerkjente prinsipper.

Rapporten og initiativet til den er åpenbart ment som en del av en nødvendig opprydding i en kultur som har fått utvikle seg i et av statsforvaltningens mest offentlighetsskye miljøer. I kraft av sine oppgaver og fullmakter har embetsmenn og ansatte forvaltet mye sensitiv informasjon. Det er på høy tid offentligheten får innsyn i uakseptable forhold som kan oppstå i slike miljøer.