Så braker det løs

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I går startet årets lønnsoppgjør for de ansatte i offentlig sektor. Den vanskeligste delen av oppgjøret er dermed i gang. I privat sektor er avtalen ute til avstemning, og det er stor motstand i enkelte bransjer. Men LO-ledelsen har mye prestisje knyttet til oppgjøret, og har ennå ikke satt inn sin offensiv for å få flertall for avtalen. Blant annet har den femte ferieuka kommet helt i bakgrunnen. Men det er den som koster penger.
  • I offentlig sektor er årets krav konsentrert om lønnstillegg. Og de er ikke snaue. En del politikere har bidratt til å skru opp forventningene. Det gjelder også representanter for dagens regjeringsparti mens de var i opposisjon. Ikke minst er de frittstående organisasjonene innen helse- og skolesektoren innstilt på beinhard lønnskamp i år. De vil ha penger i stedet for mer fritid.
  • Det er liten tvil om at mange av disse gruppene har sakket akterut i lønnsutviklingen. Nå er det også stor mangel på arbeidskraft i flere yrker. Hittil har det vært mulig å rekruttere kvinner som tidligere ikke hadde lønnet arbeid. Nå er denne reserven tømt. Derfor stiller de ansatte også mye sterkere enn før i sine lønnskrav.

Det vil være rimelig om det i år blir gitt et lønnsløft innen offentlig sektor. Det vil kunne bedre rekrutteringen til en del yrker som samfunnet er helt avhengig av. Det gjelder ikke minst innen helsesektoren, der de ansatte også har ubekvem arbeidstid.

  • Likevel er det grunn til å minne om at også organisasjonene i offentlig sektor har undertegnet rapporten fra Arntsen-utvalget, der alle forplikter seg til å holde lønnsveksten i Norge på nivå med våre konkurrentland. I tillegg må de ansatte i disse yrkene innrømme at de må betale en pris for å ha trygge arbeidsplasser. I den konkurranseutsatte delen av arbeidslivet har titusenvis av ansatte de siste årene fått kjenne både arbeidsledighet, permisjoner og ufrivillig flytting på kroppen. Det slipper de offentlig ansatte å tenke på. Det må også tas med i regnskapet for det oppgjøret vi nå går inn i.