Så farlig er dopet

Lørdag startet Dagbladet kampanjen :dropp dopet. I en serie artikler håper vi å bidra til en bevisstgjøring som gjør at ungdom vender narkolangerne ryggen. I dag kan du blant annet lese om symptomer etter bruk av forskjellige typer narkotika.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

HEROIN

Inntak

I den vestlige verden tas oftest heroin med sprøyte direkte i blodåra. Virkningen er rask og kraftig. Fordi stoffets renhetsgrad varierer sterkt, er faren for overdose stor. De siste årene er det blitt mer og mer vanlig å røyke heroinet, også i Norge. Det foregår også utstrakt sniffing av heroin, som dras inn gjennom slimhinnene i nese og svelg.

Rusen

Heroin virker bedøvende og smertestillende. Pupillene trekker seg sammen og blir små som knappenålshoder. Rusen fører til sansebedrag; virkeligheten oppfattes anderledes, tids- og avstandsbedømmelsen svekkes. Taleevnene, bevegelsene og reaksjonene hemmes.

Avhengighet

Avhengigheten til heroin kan utvikle seg raskt. Bare etter et par uker kan fysiske abstinensplager melde seg. Etter kort tids bruk trenger kroppen større porsjoner heroin. Mens en gjennomsnitts sprøytedose er på 10 mg, er det rapportert om injeksjon av 500 mg i enkelttilfeller.

HASJ omtales også som tjall og bønner.

HASJ

Inntak

Hasj røykes gjerne sammen med tobakk. Inntak av hasj fører til raskere hjertefrekvens, kvalme, store utflytende pupiller, blodsprengte øyne, tørr munn og irriterte luftveier.

Rusen

Hasjrusen er karakterisert som innsiktsgivende med for eksempel økt forståelse for og opplevelse av musikk. Rusen kan ledsages av lattermildhet og endret tidsperspektiv. Hallusinasjoner er vanlig ved høye doser. Hasjrøyk kan også føre til agressivitet og panikkreaksjoner.

Avhengighet

Risikoen for å bli avhengig av daglige doser hasj er ikke særlig høy, mener ekspertene. Men mange brukere utvikler raskt et mønster der de røyker hasj noen dager i uka. Få hasjrøykere får abstinensreaksjoner, men lengre tids bruk kan dempe tiltakslysten og svekke evnen til innlæring.

AMFETAMIN omtales også som pepper, speed og fortfort.

AMFETAMIN

Inntak

Amfetamin tas som tabletter, sniffes som pulver eller via sprøyte. Inntak av amfetamin kan resultere i kvalme, krampe, forstyrrelse i hjerterytmen og høyere blodtrykk.

Rusen

Amfetaminrusen kan vare i ett døgn. Den undertrykker behovet for mat og søvn, styrker selvfølelsen, øker lysten til å ta sjanser og kan føre til aggressivitet. Hukommelsen svekkes og konsentrasjonsevnen reduseres.

Avhengighet

Ekstremt stor risiko for å utvikle avhengighet etter få måneder med inntak av amfetamin. Lengre tids bruk kan endre personligheten, skape depresjoner og psykotiske tilstander.

KOKAIN omtales også som kola.

KOKAIN

Inntak

Kokain spises, sniffes, røykes eller injiseres. Inntak av kokain kan resultere i kvalme, krampe, forstyrrelse i hjerterytmen og høyere blodtrykk.

Rusen

Kokain virker på samme måte som amfetamin, men rusen varer mye kortere. Kokainrusen minsker appetiten, fjerner behovet for søvn, økt selvtillit, svekket dømmekraft og lavere terskel for voldsutøvelse. Hukommelsen svekkes og konsentrasjonsevnen reduseres.

Avhengighet

Kokain er et meget sterkt avhengighetsskapende stoff. Når rusen opphører, opplever brukeren en kraftig nedstemthet. Depresjonen beskrives som en kræsjlanding mot virkeligheten. Den psykiske avhengigheten av kokain kan resultere i tap av selvtillit.

ECSTASY omtales også som E eller knipse E-er.

ECSTASY

Inntak

Ecstasy-piller finnes i et uttall varianter med forskjellige merker og navn preget inn i tablettene. Stoffet kan også kjøpes i pulver og røykes eller injiseres.

Rusen

Ecstasyrusen gir i første omgang økt energi og lykkefølelse. Kalles for party-dop fordi stoffet gjør brukeren i stand til å danse hele natta uten å kjenne trøtthet. Rusen kan også framkalle angst og konsentrasjonsproblemer.

Avhengighet

Ecstasy betegnes som sterkt avhengighetsskapende. Langvarig bruk av ecstasy kan føre til hallusinasjoner, forvirring og risiko for å begå bisarre handlinger til skade for seg selv og folk i omgivelsene. Stadig flere ungdommer er nå i psykiatrisk terapi som en direkte følge av å ha tatt ecstasy.

KILDER: Statens Rettstoksikologiske Institutt. Statens Institutt for Alkohol og Narkotikaforskning. Kriminalpolitisentralen. Justisdepartementet. Rusmiddeldirektoratet.

Illustrasjonene er utlånt av narkotikapolitiets informasjons- og opplæringskontor.

HEROIN omtales også som å sette skudd.