- Sa ikke hele sannheten

Et idyllisk landsted i Lillesand kunne selges for 9,8 millioner kroner takket være at Landbruksdepartementet gjorde helomvending og så bort fra kravet om boplikt. Nå risikerer statsråd Lars Sponheim kritikk fra Stortinget.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sponheim innrømmer i et brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at hans nærmeste medarbeider, statssekretær Leif Helge Kongshaug, hadde et møte med Henrik P. Thommessen før departementet vedtok å oppheve boplikten for Thommessens landsted.

Siden Dagbladet i forrige måned avslørte at Venstre-mannen Thommessen fikk spesialbehandling i departementet, har landbruksminister og Venstre-leder Lars Sponheim rotet det kraftig til.

Først nektet han enhver kjennskap til saken, og veltet det hele og fulle ansvar for beslutningen over på embetsverket. Selv overfor Stortinget unnlot han å nevne at hans statssekretær hadde vært involvert i saken.

- Salg av en eiendom på fem dekar er ikke av den typen saker som behandles av den politiske ledelsen i departementet. Dette er en typisk juristsak, sa statsråd Lars Sponheim til Dagbladet 5. mars.

Fortalte ikke alt

- Dette er en oppsiktsvekkende sak, sier leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Ågot Valle (SV), til Dagbladet.

Når komiteen i morgen behandler den, kan det ende med en lite hyggelig utgang for Lars Sponheim, ved at det åpnes sak som legges fram for Stortinget. Komiteens mildeste reaksjon vil være at de ber Sponheim om ytterligere forklaringer.

- Dette er det opp til komiteen å bestemme, sier Valle. Selv reagerer hun kraftig på den redegjørelsen Sponheim har gitt om den omstridte bopliktsaken:

- For det første har Sponheim fram til nå holdt tilbake opplysningen om at saken var behandlet av den politiske ledelsen. Heller ikke i Stortingets spørretime fortalte han at den politiske ledelsen hadde hatt et møte med Thommessen.

For det andre er det grunn til å reise tvil om objektiviteten, når en statssekretær fra Venstre bestemmer at en Venstre-mann skal få medhold i en så omstridt sak, der alle tidligere vedtak har gått i motsatt retning. For det tredje er det tull å tro at denne saken ikke vil skape presedens. Departementets vurderinger vil undergrave boplikten, mener Valle.

Krever gjennomgang

Også Carl I. Hagen (Frp), medlem i kontrollkomiteen, reagerer på Sponheims takling av Lillesand-saken:

- Han har opptrådt både klossete og amatørmessig. Først hadde ikke politisk ledelse kjennskap til saken, så viser det seg at statssekretæren har møtt selgeren. Så har departementet fattet en avgjørelse i strid med kommunens anbefaling. Her er det mye å gripe fatt i, sier Hagen til Dagbladet.

Han vil nå be om at komiteen får en skjematisk gjennomgang av en lang rekke liknende saker for å se om denne konsesjonssaken er håndtert annerledes enn andre.

Dersom konklusjonen blir at departementet har fattet en skjønnsmessig avgjørelse til fordel for Thommessen, vil noen kunne hevde at departementet har tatt usaklige hensyn. Det er også viktig å få vite hvor ofte statssekretær Kongshaug møter personer som har saker som verserer i departementet, på tomannshånd.

- Det er for tidlig å si om denne saken bør få politiske konsekvenser, men jeg vil ikke se bort fra at den ender med at Stortinget uttrykker sterk kritikk av statsråden, sier Hagen.

Ifølge Frp-formannen er det synd at man i norsk konstitusjon må reise mistillitsvotum mot regjeringen som sådan, og ikke har anledning til peke på en statsråd alene.

- Hadde man kunnet gå mot en statsråd alene, ville Sponheim ligget tynt an, sier han.

Ap forbauset

Også sekretær i kontrollkomiteen, Kjell Engebretsen (Ap), er forbauset over de nye opplysningene Sponheim kommer med.

Når kontrollkomiteen behandler Sponheim-saken torsdag, kommer han til å kreve nærmere forklaringer fra Sponheim, blant annet om verdifastsettelsen.

Siden Thommessen hadde fått et bud på bare to millioner kroner da eiendommen ble annonsert med boplikt, mente departementet at han måtte få selge det som fritidseiendom. Thommessens eiendom har også vært brukt som fritidseiendom i mer enn 40 år.

Lars Sponheim var ikke tilgjengelig for kommentar i går.