Fremskrittspartiet bestilte kriminalitetstall fra SSB:

Så mye mer kriminalitet begår innvandrere:
- Fader, jeg er sint!

Ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i 65 av 80 kriminalitetskategorier, viser statistikk Frp har bestilt. Varaordfører Kamzy Gunaratnam er kraftig provosert og advarer mot gruppetenkning.

INSPIRERT: Frp-nestleder og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug og innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim (Frp) var i vår på besøk i København for å søke kunnskap om innvandring og integrering. De besøkte også Danmarks Statistik, som utarbeider en nøyaktig kriminalitetsstatistikk basert på landbakgrunn. Nå har Frp fått de samme tallene fra SSB. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
INSPIRERT: Frp-nestleder og eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug og innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim (Frp) var i vår på besøk i København for å søke kunnskap om innvandring og integrering. De besøkte også Danmarks Statistik, som utarbeider en nøyaktig kriminalitetsstatistikk basert på landbakgrunn. Nå har Frp fått de samme tallene fra SSB. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

- Vi har visst at innvandrere er overrepresentert i denne statistikken, men ikke så mye. Hvis vi bruker de ukorrigerte tallene, som sier noe om de direkte konsekvensene, siktes for eksempel afghanere og somaliere nesten fem ganger så ofte for vold og mishandling som nordmenn. Korrigert for alder og kjønn er overrepresentasjonen nesten tregangeren, sier innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim i Fremskrittspartiet, som er nøye med å legge til følgende:

- Innvandrere flest er ikke kriminelle, men når innvandrerbefolkningen er overrepresentert i nesten alle krim-kategorier, så er det et problem vi må våge å snakke om.

Kamp mot SSB

Frp har i flere år etterlyst detaljert statistikk over kriminalitet begått av innvandrere og barn av innvandrere, som til sammen utgjør det SSB regner som innvandrerbefolkningen.

I 2015 bestilte partiet statistikk fra SSB, men byrået sa nei til å utarbeide kriminalitetsstatistikk basert på innvandreres opprinnelsesland.

- Vi publiserer bare tall for statsborgerskap. Å oppdatere den gamle statistikken med nye tall vil kreve et stort arbeid fra vår side, sa daværende SSB-direktør Christine Meyer til NRK.

To år etter publiserte SSB en forskningsrapport som viste at innvandrere var kraftig overrepresentert i kriminalitetsstatistikken, men rapporten var ikke detaljert nok - mener Frp.

I våres besøkte Jon Helgheim og Sylvi Listhaug danske SSB, Danmarks Statistik, som hvert år utarbeider statistikken Frp i årevis har etterlyst. I etterkant gjentok Frp bestillingen fra 2015 og det er den som nå foreligger.

Topper 65 av 80 kategorier

Statistikken viser at innvandrere fra ikke-vestlige land er overrepresentert i 65 av 80 kriminalitetskategorier. 7,1 prosent av Norges befolkning var i 2017 innvandrere fra et ikke-vestlig land.

  • Rettelse: I den opprinnelige versjonen av saken sto det at ikke-vestlige innvandrere, inkludert ikke-bosatte, er overrepresentert i 123 av 128. SSB har tatt kontakt i etterkant av publiseringen og mener man ikke kan regne sammen ikke-bosatte i denne beregningen av overrepresentasjon og at det gir et riktigere bilde å bruke 80 gjensidig utelukkende kriminalitetskategorier.

Størst er overrepresentasjonen i vold og mishandling i nære relasjoner. Ikke-vestlige innvandrere og deres etterkommere blir siktet for familievold åtte ganger så ofte som øvrig befolkning. Totalt ble det i snitt siktet 443 personer i året i perioden 2015-2017, 35 prosent (155) av de siktede er fra et ikke-vestlig land eller har ikke-vestlig bakgrunn. Bare halvparten av dem som ble siktet for mishandling i nære relasjoner var det SSB kaller øvrig befolkning.

I 2017, det siste året statistikken går til, var det 4,5 millioner i kategorien øvrig befolkning. Det er norskfødte med minst en norskfødt forelder. I kategorien ikke-vestlige innvandrere (ikke inkludert etterkommere) var det 384.000.

Afrika, Asia, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og Europa utenom EU og EØS er regnet som ikke-vestlige land.

Tar man vekk kriminalitet uten klart definert offer, som brudd på tolloven, smugling og falsk forklaring, er det i den groveste kriminaliteten ikke-vestlige innvandrere har størst overrepresentasjon.

- Dette er urovekkende og en del av bildet vi må ha med i beregningen når vi bestemmer hvilken linje vi skal legge oss på i innvandringspolitikken. En ting er kostnadene i kroner og øre, men det er også menneskelige lidelser og kostnader som ofrene må betale, sier Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Ap-Kamzy: - Jeg er sint

Kamzy Gunaratnam er varaordfører i Oslo fra Arbeiderpartiet. Hun har fått tilgang til SSB-statistikken og hva den forteller. Hun reagerer sterkt på at Fremskrittspartiet har bestilt tallene og bruker dem i valgkampen.

- Fader, jeg er sint! Jeg er ikke interessert i disse tallene. Jeg er opptatt av å hjelpe folk i Oslo til å leve best mulige liv. Vi har ikke noe behov for å sette folk opp mot hverandre. Dette er våre barn, det er våre folk. Jeg snakker ikke om somaliere eller tamiler, jeg snakker om barnehageplasser, AKS, flere lærere og flere veier inn i arbeidslivet. Da blir folk en del av fellesskapet, sier en engasjert Ap-Kamzy.

Hun etterlyser hva Frp ønsker å gjøre med tallene, utover å etterlyse mindre innvandring.

- Jeg har til gode å se tiltakene Frp har kommet med. Fram til de kommer med tiltak, kan de leke med tallene på kontoret sitt.

- Men selv når man justerer for alder, sosioøkonomisk bakgrunn og kjønn, så er det kraftig overrepresentasjon blant dem med ikke-vestlig bakgrunn, viser tall fra Danmark. Er ikke dette interessant?

- Så ulike typer innvandringsbakgrunn avgjør hvor kriminell du er? Jeg er ikke interessert i folks hudfarge, og Frp har en retorikk som bidrar til at folk ikke blir integrert i samfunnet. Skal man telle folk hele tiden for å vise at de ikke er en del av oss, får man bare det resultatet Frp ønsker seg - at de ikke føler seg som en del av det norske folk, sier Kamzy Gunaratnam.

PROVOSERT: Varaordfører Kamzy Gunaratanam er kraftig provosert over at Fremskrittspartiet bestiller tall over kriminalitet begått av innvandrere. Hun etterlyser heller hvilke tiltak Frp vil gjennomføre. Foto: Hans Arne Vedlog
PROVOSERT: Varaordfører Kamzy Gunaratanam er kraftig provosert over at Fremskrittspartiet bestiller tall over kriminalitet begått av innvandrere. Hun etterlyser heller hvilke tiltak Frp vil gjennomføre. Foto: Hans Arne Vedlog Vis mer

Helgheim: - Reduser innvandringen

Jon Helgheim har ingen problemer med å komme med tiltak for å bedre integreringen. Det aller viktigste og beste tiltaket er å redusere innvandringen, åpner Frp-politikeren med, før han fortsetter:

- Vi må kurse alle offentlig ansatte som har kontakt med barn i hvordan de avdekker og reagerer mot sosial kontroll og vold i nære relasjoner. Vi må også gjeninnføre straff for unge kriminelle slik at kriminalitet får konsekvenser, sier Helgheim.

Han etterlyser også at man begynner å måle hvordan integreringen går etter en rekke forskjellige parametere, slik at tiltak som ikke fungerer kan skrotes og man kan styrke det som faktisk fungerer.

- Vi må sørge for at det alltid er mer lønnsomt å jobbe enn å gå på stønader, forbedre introduksjonsprogrammet med individuelt tilpasset opplæring - som regjeringen er i gang med - og innføre aktivitetsplikt for flere kommunale tjenester og ytelser, sier Helgheim.

Kriminalitet utelates

Brochmann-utvalgene beregnet kostnadene ved innvandring og gjorde en beregning på hvor mye mer i offentlige ytelser innvandrere tar ut i gjennomsnitt sammenliknet med hvor mye skatt de betaler.

I Perspektivmeldingen fra 2017 ble dette ytterligere konkretisert ved å se på netto-bidraget til innvandrere sammenliknet med øvrig befolkning. En ikke-vestlig mann som innvandrer til Norge som 25-åring koster staten 6 millioner kroner i snitt. Det tilsvarende tallet for menn i den øvrige befolkningen er pluss 3,5 millioner kroner.

Den rød streken er nettobidraget til menn med ikke-vestlig bakgrunn. Mens menn fra andre landgrupper bidrar med et stort netto pluss i arbeidsfør alder, er gjennomsnittsbidraget fra ikke-vestlige menn bare litt over 100.000 i året i den mest produktive alderen. Kilde: SSB
Den rød streken er nettobidraget til menn med ikke-vestlig bakgrunn. Mens menn fra andre landgrupper bidrar med et stort netto pluss i arbeidsfør alder, er gjennomsnittsbidraget fra ikke-vestlige menn bare litt over 100.000 i året i den mest produktive alderen. Kilde: SSB Vis mer

Tar man med i beregningen at en mann med norsk bakgrunn født i Norge har kostet staten i snitt 5,4 millioner kroner ved 25 års alder, blir den totale forskjellen over et livsløp 4 millioner kroner.

Men det er uten å regne med at denne befolkningsgruppen er kraftig overrepresentert i kriminalitetsstatistikken. Kostnadene både i rettssystemet, forsikringsutbetalinger og kostnadene for ofrene er ikke med i tallgrunnlaget Perspektivmeldingen og Brochmann-utvalget benytter seg av. De tar utgangspunkt i at «konsumet» av offentlige tjenester er likt uavhengig av landbakgrunn.

- Vi har i dag ikke oversikt over hva innvandringen koster samfunnet i kroner og øre, noe vi absolutt burde hatt. Men vi vet dette koster enorme summer, det er bare å se på hvor mye kriminalitet koster og se den overrepresentasjonen innvandrergruppene representerer, så ser man at kostnaden for samfunnet er stor, sier Helgheim, som også etterlyser at man snakker om de menneskelige kostnadene ved den økte grove kriminaliteten.

Frp: - Ikke kynisk

Fremskrittspartiet har i valgkampen kommet med en rekke bestilte SSB-rapporter som viser innvandringens konsekvenser i Norge. Dagbladet omtalte den første oversikten over sosialhjelp og innvandrere brutt ned på deres opprinnelsesland, som viste at fire av ti somaliske innvandrere mottok sosialhjelp i 2017.

Aftenposten publiserte denne uka en annen del av materiale fra kriminalitetsstatistikken, som viser at barn av innvandrere begår mer kriminalitet enn foreldrene. Dette framgikk også av SSB-rapporten som kom i 2017.

Og i dag publiserer Dagbladet for første gang statistikk over hvilken type kriminalitet innvandrere begår basert på landbakgrunn.

- Er ikke dette vel kynisk å time dette inn i valgkampen?

- Nei, det er ikke kynisk i det hele tatt. Dette er meget relevant for innbyggerne å vite noe om. Det ville vært en unnlatelsessynd av Frp å ikke gjøre alt vi kan for å opplyse velgerne om hva som er realiteter og fakta. Våre motstandere kritiserer oss hele tiden for å dra innvandringskortet. Men det skulle bare mangle at vi snakker om de sakene velgerne er opptatt av. Jeg kan ikke finne noen andre forklaringer enn at de som ikke ønsker at dette skal bli kjent heller ikke ønsker å vite om konsekvensene av innvandringen til Norge, sier Helgheim.

Justert for kjønn er overrepresentasjonen lavere. Her sammenliknes menn mellom 15 og 35 år med ulike landbakgrunner med menn i samme alder med norsk bakgrunn

Menn fra Palestina og Somalia siktes tre ganger så ofte for vold og mishandling enn menn med norsk bakgrunn:

SV: - Desperat

Petter Eide, justispolitisk talsperson i SV, mener alle innvandringssakene i valgkampen er Frp's forsøk på å ikke snakke om egen politikk:

- Dette blir bare nok et eksempel på hvordan Frp i valgkampinnspurten desperat prøver å få oppmerksomheten vekk fra deres svake regjering og deres svake meningsmålinger. Når det til stadighet går justisministre gjennom svingdøra, er det ikke rart at systemet svikter menn og kvinner som blir utsatt for vold i nære relasjoner og voldtekt, sier Petter Eide.

Det å snakke om gjerningspersoners bakgrunn er et sidespor, ifølge SV-politikeren.

- Vold, voldtekt og vold i nære relasjoner er et kjempeproblem, uavhengig av bakgrunnen til de som begår det. Frp har gang på gang bevist at de ikke prioriterer dette. Vi har fremmet forslag etter forslag for å bedre politiets arbeid mot vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt. Frp har stemt dem ned gang på gang. De nekter å øremerke midler til politiet og de nekter å sette måltall for politiets arbeid med dette. De har null troverdighet på å bekjempe kriminalitet, sier Eide.

Frp-Helgheim håper tallene, som aldri tidligere er publisert i Norge før, kan føre til en mer kunnskapsbasert debatt.

- Jeg håper dette bidrar til en åpen og ærlig debatt om innvandringens totale konsekvenser. Jeg tror kommunene, som har ansvar for integreringen, i større grad må gjøre det veldig klart hva som kreves av hver enkelt. Stiller man ikke krav og forventninger til at innvandrere må yte og jobbe hardt for å integrere seg, kan de falle utenfor og lett ty til kriminalitet, sier Helgheim, som mener Norge kanskje har verdens rauseste ordninger for dem som kommer hit.

- Det er ingen rasjonell forklaring på at innvandrere som kommer til et åpent, raust og varmt samfunn, svarer med å begå mye mer voldskriminalitet enn andre. Det må bero på en manglende respekt for samfunnet de har kommet til. Da må vi svare med strammere politikk, alt fra justis og krim til innvandring og integrering, sier Helgheim.

Mer om

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer