- Saddam leker våpengjemsel

FNs våpeninspektører gis små sjanser til å lykkes, selv om Irak skulle holde løftet om å la dem få gjenoppta arbeidet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere inspektører forteller om hvordan Irak lekte gjemsel med dem, og hvordan irakiske myndigheter konsekvent holdt inspektørene for narr. Da FN-inspektørene ble kastet ut av landet i 1998, var det betydelige mengder våpen og utstyr det ikke var gjort rede for.

- Inspektørene får en nesten umulig jobb, sier David Kay, som var leder for de første atominspeksjonene på 1990-tallet. Et flertall av tidligere inspektører som har uttalt seg de siste dagene, gir uttrykk for en lignende skepsis.

De fleste av dem tror at Saddam Hussein fortsetter jakten på masseødeleggelsesvåpen, men at dette vil bli nær sagt umulig å bevise. David Kay viser til formuleringer i brevet fra Irak til FN, med henvisning til respekt for Iraks suverenitet og politiske uavhengighet. Denne språkbruken minner om begrunnelsen som ble gitt da inspektørene i forrige runde ble nektet adgang til Saddam Husseins palasser.

Andre tidligere inspektører forteller hvordan irakerne hele tiden løy om antallet kjemiske og biologiske våpen, raketter og atomvåpenprogrammet. Flere ganger ble Sikkerhetsrådet varslet om manglende samarbeid, lederen for FNs spesialkommisjon for Irak måtte reise til Bagdad og gi Saddam Hussein en advarsel. Det førte som regel til at irakerne ga etter, men bare til et viss punkt.

Nordmannen Pål Aas, som selv har vært våpeninspektør i Irak og som arbeider ved Forsvarets forskningsinstitutt, bekrefter at inspektørene ikke var tilfreds med de svarene Irak ga. Han ser det likevel som positivt at inspeksjonene ser ut til å komme i gang igjen.

- Problemene blir, som de alltid har vært, å få endelig fastslått om det foreligger masseødeleggelsesvåpen eller ikke, sier Aas til NTB. Han bekrefter at Irak holdt tilbake svært mye informasjon om sine våpenprogrammer.

Dersom de irakiske myndighetene også denne gangen stikker kjepper i hjulene, vil inspektørene komme til kort.

- Uten et samarbeid med de irakiske myndighetene kan man ikke gjennomføre skikkelige inspeksjoner, sier Aas.

Richard Spertzel, tidligere våpeninspektør og bakteriolog, mener den nye kommisjonen (Unmovic) på flere punkter er svakere enn den forrige (Unscom), selv om mandatet er det samme. Riktignok er tallet på inspektører denne gang høyere, ca. 300, men Unmovic er ikke autorisert til å kalle inn eksperthjelp, slik Unscom var, sier Spertzel til The New York Times.

Flere tidligere inspektører nevner også at Unmovics leder Hans Blix har kvittet seg med mange av de mer aggressive inspektørene fra sist. Inspektørgruppen har en bredere geografisk sammensetning, mens Europa var overrepresentert forrige gang. Rundt en tredel av inspektørene denne gang har tidligere arbeidet i Irak.

- Jeg håper inspeksjonene kan bringe klarhet i uavklarte spørsmål. Så må tiden vise om det lykkes, sier Pål Aas.

(NTB)