- Saddam trenger riset bak speilet

Utenriksminister Jan Petersen vil ikke diskutere innholdet i en ny FN-resolusjon om våpeninspektører i Irak. Han mener vi står overfor bare dårlige alternativer. Og at alle tiltak Norge vil støtte, skal være forankret i folkeretten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jan Petersen avviser enhver spekulasjon om hvorvidt Norge skal delta i en krig mot Irak. Han vil ikke diskutere hva utfallet av et vedtak i FNs sikkerhetsråd kan resultere i, men holder seg strengt til dagens situasjon hvor det ikke foreligger en endelig resolusjon, og hvor det ikke foreligger et svar fra Saddam Hussein.

HAN BERØMMER imidlertid USAs president George W. Bushs retorikk i talen til FNs generalforsamling tidligere i høst, og USAs trussel om alene å gå til krig mot Irak hvis FNs våpeninspektører ikke får de arbeidsvilkår som er nødvendige for å avklare om, eller hvilke, masseødeleggelsesvåpen Irak har.

Han mener det var det riset bak speilet Irak trengte, og som har fått Saddam Hussein til i prinsippet å godta at våpeninspektørene får komme tilbake til Irak.

- Utgangspunktet er at det er mange som mener, og sannsynligvis med god grunn, at Irak har masseødeleggelsesvåpen. Vi behøver ikke ta stilling til om opplysningene er riktige eller ikke. Kjernepunktet er at våpeninspektørene får et system uten huller som gir dem mulighet til å svare på spørsmålene, sier utenriksminister Jan Petersen til Dagbladet.

I UTKASTET til ny FN-resolusjon insisterer president George W. Bush og statsminister Tony Blair på at FNs våpeninspektører skal ha rett til å etablere «bakke- og luftkorridorer som skal bestyrkes av sikkerhetsstyrker fra FN, eller av styrker fra medlemsland i FNs sikkerhetsråd».

En liknende passus var lagt inn i kravet til Slobodan Milosevic i «Natos Interim Agreement for Peace and Self-government in Kosovo». Der het det at «Nato-personell skal ha... fri og uhindret adgang og uhindret tilgang gjennom Den føderale republikken Jugoslavia». Med andre ord en Nato-ledet miniinvasjon uten krigserklæring, som Milosevic svarte blankt nei til. Hva utfallet til slutt ble, kjenner vi alle.

- Sikkerhetsrådet er jo ikke presentert for et nytt resolusjonsforslag. Det har vært debatt og oppfatninger rundt hva som bør ligge i forslaget, men det foreligger ikke noe tekstforslag, slik at man må kommentere denne saken ut fra generelle prinsipper. Under enhver omstendighet er opplysningene, eller påstandene, om at Irak har masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler en solid begrunnelse for at våpeninspektørene vender tilbake. Det er avgjørende at våpeninspektørene kommer i en situasjon som gjør at de kan svare ja eller nei, og ikke kommer tilbake og må si kanskje eller vet ikke. Det vil være en helt uholdbar situasjon. Vi må stille klare krav om hva vi trenger å vite, og våpeninspektørene er jo ikke målet, men middelet for å kunne fastslå om Irak har slike våpen eller ikke, sier Petersen.

I utkastene til ny FN-resolusjon vil USA ha med at alle faste medlemmer i FNs sikkerhetsråd skal kunne anmode om å bli representert i hvilket som helst av inspektørteamene. Tidligere våpeninspektører har innrømmet at de rapporterte til Pentagon, og videreformidlet informasjon til Israel. Tidligere våpeninspektører er også blitt brukt av USA som flygeledere i regionen etter at de ble trukket tilbake.

MED EN SLIK historie: Er det rimelig at Irak skal akseptere at etterretningsagenter kan utplasseres sammen med våpeninspektørene?

- Jeg kan som sagt ikke kommentere diskusjonen som pågår så lenge det ikke foreligger et tekstforslag til FNs sikkerhetsråd. Det som er viktig er at våpeninspektørenes leder, Hans Blix, må få de medarbeiderne han er komfortabel med.

- I Storbritannia er det beordret massevaksinasjon mot kopper, først og fremst av helsepersonell. Er ikke det, i dagens situasjon, et urimelig angstskapende utspill?

- Vi må ta høyde for at uventede ting skjer. Ingen forutså Murens fall, 11. september, eller terroranslaget på Bali, så det vil være galt å rette innvendinger mot at noen vil sikre seg på forhånd.

- Araberverdenen er mot en amerikansk ledet krig mot Irak. Hva hvis Saddam bruker sine angivelige masseødeleggelsesvåpen i en slik krig? Hva hvis hele araberverdenen kollapser i kaos og vender seg mot Vesten i ydmykelse og raseri?

- Det vi står overfor er egentlig scenarier med bare dårlige alternativer. Krig er et dårlig alternativ, og det er et dårlig alternativ at Saddam Hussein blir sittende med masseødeleggelsesvåpen. Kjernepunktet er at han skal overholde de utallige FN-resolusjonene. Jeg er imidlertid ganske sikker på at Sikkerhetsrådet vil finne fram til en løsning innen rimelig tid.

MAN FORLANGER AT Irak skal føye seg for FNs resolusjoner. Har man troverdighet når man unnlater å forlange det samme av Israel?

- Jeg er enig i at det ligger en utfordring i å få Israel til å rette seg etter FN-resolusjonene, men det er ikke noe argument for å la være å forlange at Irak skal rette seg etter resolusjonene. Saddam Hussein har tidligere vist at han har hatt og brukt masseødeleggelsesvåpen. Han har også vist at han er villig til å engasjere seg militært i naboland.

- Enkelte hevder at USA har vikarierende motiver når de ikke utelukker en krig mot Irak?

- Det er med forbauselse jeg ser at andre skråsikkert hevder at det finnes andre argumenter, som for eksempel olje, for å gå til krig mot Irak, og at alle de som ikke forstår det, undertegnede inklusive, må være idioter.

- USAs ambassadør til Norge sa for noen uker siden at han regnet med at Norge, som en trofast alliert, ville støtte en eventuell krig mot Irak?

- Vi er ikke der hvor det er aktuelt med militære operasjoner, og vi skal gjerne bidra til at vi ikke kommer dit, sier Jan Petersen, som også understreker at alle tiltak Norge eventuelt vil støtte, eller være med på, skal være forankret i folkeretten.

Artikkelforfatterne er utenriksmedarbeidere i Dagbladets

samfunnsavdeling