Særlige grunner

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sivilombudsmannen har bedt om at det blir endringer i beslutningsprosessen ved dispensasjoner fra strandloven. Enten må kommunene fratas denne retten eller så må lovverket bli enda strengere. Slik det er nå kan kommunene gi dispensasjon hvis det foreligger \'særlige grunner\'. Ifølge Statistisk sentralbyrå innvilges 74 prosent av søknadene. Med andre ord: Særlige grunner er ikke spesielt særlige.

 En følge av den lemfeldige dispensasjonspraksisen er at enkeltbeslutninger oppfattes som urettferdige. Men verre er det at strandsonen mange steder er i ferd med å bli stengt for allmennheten. De rød-grønne regjeringspartiene signaliserte at de ønsker å endre den etablerte praksis. Nå arbeider Miljøverndepartementet, ifølge Aftenposten, med endring av Plan- og bygningsloven blant annet med tanke på å stramme inn dispensasjonspraksis. Det er bra. Det holder åpenbart ikke med signaler og brev. Kommunenes selvbestemmelse må innskrenkes i slike saker.