Særlov om sprøyterom

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringens forslag til en ny særlov som gjør det mulig å ta i bruk en prøveordning med sprøyterom for narkomane, er endelig på høring. For over to år siden foreslo regjeringen Stoltenberg sprøyterom. Et kortvarig forsøk på to måneder ble stoppet av byrådet i Oslo på grunn av manglende lovhjemmel. I ettertid er det stortingsflertallet ved Arbeiderpartiet, SV og Frp som har presset på for å få til lovendringen som skal gjøre det mulig for narkomane å injisere forbudte narkotiske stoffer i skjermete omgivelser, «ved straffritak for besittelse eller bruk av heroin på et nærmere avgrenset område», som det heter i høringsnotatet.
  • Prøveordningen skal evalueres av Sosialdepartementet etter to års drift, og departementet skal også bestemme hvilke kommuner som eventuelt oppfyller kravene til liknende prøveordninger. I Oslo har sprøyterommet stått klart lenge. Det er lokalisert i tilknytning den nye Feltpleiestasjonen i Tollbodgata i Oslo, som drives av Seksjon skadereduksjon i Rusmiddeletaten. Ifølge forslaget fra regjeringen er det et krav at sprøyterommet skal være samlokalisert med eller ligge i nærheten av andre deler av hjelpeapparatet, som andre lavterskelhelsetilbud.
  • Sprøyterommene er i mange land, både i og utenfor Europa, ett av flere typer lavterskeltilbud som har til hensikt å skjerme de tyngste og mest utslitte sprøytenarkomane mot overdosedød, alvorlige sykdommer og det mest uverdige livet på gata. På sprøyterommet, som skal være bemannet med personale som har sosialfaglig kompetanse og førstehjelp mot overdoser, skal brukerne få rent utstyr, tilbud om rådgivning og oppfølging på alle nivåer i hjelpeapparatet. Lokaliseringen er også slik at legehjelp kan mobiliseres raskt.
  • Forrige gang regjeringen sendte ut forslag om sprøyterom på høring, møtte det motstand hos flertallet av høringsinstansene. Særlig har Forbundet Mot Rusgift, med unntak av ei gruppe pårørende, vist seg som hardnakket motstander. Kirkens Bymisjon støtter til gjengjeld tiltaket. Organisasjonen har da også bred erfaring i å hjelpe de mest utslåtte av de narkomane på gateplan. Denne gang må regjeringen få tiltaket på beina.