Saftig skatteregning til inkassokonge

Den tidligere inkassokongen Håkon Korsgaards finansielt pressede Olympia Holding er dømt til å betale 50 millioner kroner til Skatt øst.

ANKEN BLE FORKASTET: Håkon Korsgaard, her avbildet i 2007, og hans selskap Olympia Holding, har tapt mot Skatt øst i både tingrett og lagmannsrett. Foto: Lene Tangevald-Jensen.
ANKEN BLE FORKASTET: Håkon Korsgaard, her avbildet i 2007, og hans selskap Olympia Holding, har tapt mot Skatt øst i både tingrett og lagmannsrett. Foto: Lene Tangevald-Jensen.Vis mer

(Finansavisen): Han har allerede tapt milliardbeløp på feilslåtte investeringer. Nå må Håkon Korsgaard også ut med drøyt 50 millioner kroner i skatt.

I en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett opprettholdes Skatteklagenemndas vedtak. Det innebærer at Korsgaards selskap, Olympia Holding, må betale skatt på gevinsten selskapet mottok etter avviklingen av forretningssamarbeidet med J.B Ugland Shipping.

Vurderer Høyesterett

I Oslo tingrett led Korsgaard nederlag i 2016. Nå, tre år seinere, har Borgarting lagmannsrett sagt seg enig med Oslo tingrett.

Selskapets advokat, Trond Larsen i Dalan Advokatfirma, sier til Finansavisen at det ikke er bestemt om saken skal ankes til Høyesterett ennå.

- Olympia Holding er uenig i lagmannsrettens konklusjon. Vi vurderer å fremme en anke, men vi må gå nøye gjennom dommen før vi konkluderer helt klart på det, sier han.

Skatt østs advokat, Jon Vinje i Advokatfirmaet Mageli, skriver følgende i en e-post til Finans­avisen:

«Staten konstaterer at lagmannsrettens konklusjon er i overensstemmelse med statens syn, og begrunnelsen er i samsvar med den argumentasjon staten framførte under ankeforhandlingen.»

Var milliardær

Korsgaard fikk sitt livs gevinst da han solgte inkassovirksomheten Olympia Capital for cirka 1,5 milliarder til John Fredriksens-eide Aktiv Kapital i 2004. Han har ikke hatt hell med investeringene i etterkant. Særlig 2008 ble et brutalt år, hvor konsernet tapte nærmere 1 milliard kroner. Omtrent halvparten av tapet var tilknyttet verdifall i børsnoterte aksjer, skriver avisa.

Andre økonominyheter:

Trygve Hegnar: Perverse skatter
Toppøkonom om boligpriser, kardinalfeil og popcorn
Munch-Thore øyner 60 millioner for Bygdøy-luksus