OMSTRIDT: Palmeolje, som dyrkes i stort omfang i Indonesia og Malaysia, blir brukt til å produsere nær halvparten av alt biodrivstoff som selges i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Foto: Antara Foto / Akbar Tado / Reuters / File Photo / NTB Scanpix
OMSTRIDT: Palmeolje, som dyrkes i stort omfang i Indonesia og Malaysia, blir brukt til å produsere nær halvparten av alt biodrivstoff som selges i Norge, ifølge Miljødirektoratet. Foto: Antara Foto / Akbar Tado / Reuters / File Photo / NTB ScanpixVis mer

Palmeolje-forbud:

- Saken er en farse

I over et år har Stortinget ventet på at regjeringen skal følge opp vedtaket om palmeoljeforbud. Nå er det slutt på tålmodigheten.

Dagbladet skrev denne uka om at advokatfirmaet DLA Piper, på oppdrag fra Regnskogfondet og Zero og stiftelsen Miljømerking i Norge, har gjort en juridisk vurdering av forbud mot palmeoljediesel i offentlig innkjøp.

Et slikt forbud ble vedtatt i Stortinget, mot regjeringens vilje, for over et år siden. Foreløpig er det ikke blitt innført.

Forklaringen fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen (som stemte for forslaget da han satt på Stortinget) er at regjeringen jobber med saken, men at et forbud må være i tråd med Norges internasjonale handelsforpliktelser.

Konklusjonen fra DLA Piper er at et forbud som det Stortinget har vedtatt, ikke er i strid med verken EØS-avtalen eller andre handelsavtaler.

Regjeringen har også fått utarbeidet en juridisk vurdering, men den blir holdt hemmelig fram til regjeringa har konkludert i saken.

- Fullstendig uakseptabelt

LEI AV Å VENTE PÅ FORBUD: Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix
LEI AV Å VENTE PÅ FORBUD: Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix Vis mer

- Når regjeringa har brukt så langt tid, vil jeg si at de eneste kuttene de har bidratt med, er kutting av regnskog, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

- Det er fullstendig uakseptabelt at de har brukt så lang tid på å følge opp Stortingets vedtak. Den klare konklusjonen fra denne rapporten viser at disse kravene burde vært innført for lenge siden.

Haltbrekken sier at SV kommer til å følge opp denne saken videre, og har allerede stilt spørsmål til Ola Elvestuen og bedt om svar på når regjering har tenkt å komme med en avgjørelse.

- Vi forventer at regjeringa slutter å bidra til å ødelegge regnskogen, og sørger for å kaste ut palmeolje fra drivstofftankene i Norge.

- En farse

Åsmund Aukrust i Arbeiderpartiet er også utålmodig.

- Denne saken har utviklet seg til å bli en farse. Nå har det tatt over et år, og i løpet av den tiden har vi også opplevd at Per Sandberg har sagt til Indonesia at regjeringen har bestemt seg for å ikke innføre forbudet.

- At en av Norges fremste advokater på offentlig anskaffelser konkluderer med at forbudet er ikke vil være i strid med noe regelverk, gjør saken enda mer utrolig.

Sandbergs uttalelser, som Aukrust viser til, ble omtalt i Dagbladet tidligere i år, etter at Indonesias handelsminister truet med handelskrig og boikott av norsk fisk dersom forbudet ble innført. Ifølge den indonesiske handelsministeren forsikret Sandberg at det ikke ville bli noe forbud, til tross for stortingsvedtaket.

Sandberg selv sa til Dagbladet at han hadde forklart ministeren at regjeringen ikke støttet vedtaket.

- Nå må regjeringen reagere så raskt som mulig, og saken blir enda mer spesiell av at Elvestuen var med å stemme for forslaget i Stortinget, sier Aukrust.

Ingen vil ha palmeolje

Palmeolje har i det hele tatt svært få venner i det politiske Norge. Da EU i sommer kom til enighet om å kvitte seg med palmeoljedrivstoff innen 2030, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen at Norge må få til en omlegging «langt raskere».

Elvestuen sa også at regjeringen vil utrede mulighetene for å øke kravet om hvor mye avansert biodrivstoff (lages av avfall fra skog- og landbruk) som skal brukes, og vurdere å gjøre avgiftssystemet for biodrivstoff mer effektivt.

Også de andre regjeringspartiene vil ha vekk palmeolje fra landets drivstofftanker. I juni kom stortingsgruppene til Høyre, Frp og Venstre med en felles uttalelse til Dagbladet, der de ville innkalle sin egen klima- og miljøminister til Stortinget og be om en «grundig gjennomgang» av «alle mulige virkemidler» for å få bort palmeolje.

Frp: - Vi er også utålmodige

Terje Halleland, stortingsrepresentant for Frp, kaller DLA Pipers juridiske vurdering av palmeoljeforbudet for «interessant».

- Vi er også utålmodige på at noe skal skje, men har nok delt bekymringen regjeringen har vist, om at det å innføre et sånt forbud kan bli møtt med sanksjoner, sier Halleland.

LIKER IKKE PALMEOLJE: Terje Halleland i Frp, vil også bli kvitt palmeolje fra norske drivstofftanker. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
LIKER IKKE PALMEOLJE: Terje Halleland i Frp, vil også bli kvitt palmeolje fra norske drivstofftanker. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

- Men vi prøver å være veldig tydelig på at vi må finne noe som kan erstatte palmeolje. Dersom det viser seg å være umulig, må vi vurdere om kravene og målsettingene for biodrivstoff er de rette, sier han.

Halleland sier at de tar sikte på å innkalle Elvestuen til Stortinget før statsbudsjettet legges fram i oktober.

Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet, skriver i en e-post til Dagbladet at regjeringen har en klar målsetting om at bruken av palmeolje skal reduseres, og etter hvert falle helt bort i biodrivstoff.

- Våre handelsrettslige forpliktelser setter generelle rammer for myndighetenes adgang til å begrense handelen av importerte varer gjennom lov, forskrift eller på annen måte. Dette er omfattende og kompliserte spørsmål som krever grundige vurderinger og derfor tar tid, sier Hamar.