Sakkyndige: -Viggo ikke sinnssyk

De sakkyndige mener barnedrapstiltalte Viggo Kristiansen ikke er sinnssyk, men har en mangelfull seksuell utvikling, pedofile trekk og lav IQ. De mener faren for gjentagelse er større hvis han får en middels lang straff.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kjell Noreik har sammen med Jofrid Nygaard stått for den judisielle observasjonen av barnedrapstiltalte Viggo Kristiansen. Noreik, professor i sosialmedisin og en av Norges mest erfarne rettspykiatrisk sakkyndige, vitnet i dag i retten i Kristiansand. Nygaard er psykiater ved Haukeland sykehus.

Noreik og Nygaard mener Viggo ikke kan karakteriseres som sinnssyk, og at han ikke viste tegn på sinnssykdom eller bevisstløshet i tidsrommet drapene ble begått. Dermed er han strafferettslig tilregnelig.

Noreik er skeptisk til Kristiansens MBD-diagnose, men mener han har mangelfullt utviklede sjelsevner, og en emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse med et betydelig innslag av aggresivitet. Han har lav IQ (83) og en mangelfull psykoseksuell utvikling med pedofile trekk. Kristiansen har selv sagt han foretrekker 'eldre kvinner'.

- Vi har vudert det dithen at han må ha hatt få, om noen sexkontakter med jevnaldrende kvinner. Vi har bare hans eget utsagn for de kontaktene han oppgir å ha hatt, sa Noreik. Han beskrev Kristiansens seksualitet som 'umoden og kaotisk'..

Kristiansens mye omtalte forhold til pornografi har de ikke tillagt særlig vekt.

- Han er i en alder da mange ser mye på porno, sa Noreik.

Fare for gjentagelse

Noreik mente faren for gjentagelse var større hvis Kristiansen fikk det han kalte en middels lang straff enn en lang straff. Han var usikker på hvordan Kristiansens personlighet ville være etter et lengre fengselsopphold..

- Det er vanskelig å vite hvordan man utvikler seg over så lang tid. Men man blir gjennomgående merket av lange straffer.

Noreik tror ikke at en middels lang straff vil være nok til å endre hans adferdsforstyrrelser i tilstrekkelig grad. De krever lang behandlingstid.

- Jeg tror ikke hans personlighet endres over så kort tid, sa Noreik.

Noreik så allikevel ikke bort i fra at Kristiansen kunne bli kvitt sin personlighetsforstyrrelse.

- Under har skjedd, og de kan skje igjen.

De rettspykiatrisk sakkyndige kan ikke uttale seg om selve faren for gjentagelse før dom har falt.

Strøk til lappen

Viggo er ikke formelt ferdig med grunnskolen, og hoppet av videregående i det andre året. Han oppgir selv å ha problemer med det han kaller 'tenkefag', men har greid seg bedre i praktiske fag. Han skal og ha strøket til teoriprøven til førerkortet flere ganger.

Viggo oppgir at han bare leser overskriftene i avisene, for koster for mye konsentrasjon å få med seg det som står nedover, og at det er over 13 år siden han leste en bok.

Viggo har oppgitt å ha hatt et forsiktig forhold til alkohol. Venner og bekjente har imdlertid sagt at han etter barnedrapene var stadig oftere å se på byen med en øl i hånda.

Viggo bekreftet selv overfor de sakkyndige at han begynte å drikke mer etter barnedrapene.

Får angstdempende i retten

Viggo Kristiansen har under rettssaken i Kristiansand fått bådeberoligende og stemningsreguleredne medisiner. Hans forsvarer Tore Pettersen lutre på om dette kan ha dette kan ha fått Kristiansen til å reagere annerdeles enn han vanligvis ville ha gjort.

- Det har sannsynligvis gjort det lettere for han å være tilstede. Han sov såvidt jeg husker svært lite de to siste dagene før rettssaken. Han har vel trengt noe å roe seg ned på, sa Noreik.

Når andre ser på han og skal bedømme hvorvidt han angrer på det han har gjort eller ikke, ville dette inntrykket endres av medikamentene? spurte Pettersen videre.

- Jeg tror det er vanskelig å se på folk om de angrer eller ikke. Det skal jeg ikke begi meg inn på, sa Noreik