Saksøker H&M for 23 millioner

Klessalget i Fredrikstad ble ikke som forventet. Nå har en gårdeier som ble forespeilet høyere salg saksøkt H&M for tapte leieinntekter.

KRANGLER OM LEIESUM: Utleier av butikklokalene til H&M i Fredrikstad mener kleskjeden antydet tre ganger så høy omsetning enn hva interne budsjettdokumenter viser. Nå møtes partene i retten. Foto: REUTERS/Regis Duvignau/Files
KRANGLER OM LEIESUM: Utleier av butikklokalene til H&M i Fredrikstad mener kleskjeden antydet tre ganger så høy omsetning enn hva interne budsjettdokumenter viser. Nå møtes partene i retten. Foto: REUTERS/Regis Duvignau/FilesVis mer

(Finansavisen): For fire år siden inngikk eiendomsselskapet Nygaardsgaten 55 en 25 år lang avtale med H&M-konsernet om utleie av 1.700 kvadratmeter butikklokaler i Fredrikstad

Trodde på tallgrunnlag

H&M krevde ifølge Finansavisen en omsetningsbasert leieavtale, hvor de forpliktet seg å betale åtte prosent av salget til utleier.

Til gjengjeld måtte utleier tilpasse og pusse opp lokalene etter H&Ms ønsker, noe som kostet 42 millioner kroner.

Leieavtalen gjaldt til 2041, og man la opp til en månedlig a konto-leie som skulle avregnes årlig når endelige omsetningstall forelå. Utleier skulle sende a konto-fakturaer med utgangspunkt i H&Ms budsjetterte omsetning, skriver avisen.

Ifølge et sluttinnlegg til Fredrikstad tingrett fra advokat Peter Hallsteinsen i advokatfirmaet Kluge, antydet H&M overfor utleier en omsetning på 60 millioner kroner årlig. Det tilsvarte en årlig leie på 4,8 millioner kroner, noe også utleier fakturerte for.

20 millioner i budsjett

Ifølge regnskaps- og budsjettdokumenter som tingretten har pålagt H&M å utlevere motparten, viser det seg at de tre butikkene aldri nådde en årlig omsetning på 60 millioner kroner.

Dokumenter som H&M først motsatte seg å utlevere med henvisning til at de inneholder forretningshemmeligheter, viser ifølge avisen at kleskjeden selv budsjetterte med en omsetning på 20,5 millioner kroner i 2017.

Krever solid erstatning

En så lav omsetning ville føre til en årlig leie på litt over 1,6 millioner kroner.

En lokal næringsmegler som skal vitne i retten, har ifølge avisen beregnet markedsleien til 4,4 millioner kroner årlig.

Utleieren har forsøkt å reforhandle avtalen med H&M, noe konsernet ikke har gått med på. I stedet gikk H&M til det skritt å heve leieavtalen i februar i år.

Det finner ikke utleier seg i, og krever nå ifølge avisen H&M for 23 millioner kroner.

Motsøksmål fra H&M

Klesskjeden har på sin side anlagt et motsøksmål, og krever tilbakebetalt 2,8 millioner kroner pluss moms. Utleier går med på kravet om det motregnes deres erstatningskrav.

Får utleier medhold i sin påstand i Fredrikstad tingrett, må H&M da ut med 20 millioner til utleier eller en lavere sum fastsatt etter rettens skjønn, skriver avisen.

Andre økonominyheter:

Hermanruds 5 «snille» aksjer har gått som kuler
Trygve Hegnar: Mayday - mayday
Lønnshopp for Yara-sjefen