Samboere og homser kan bli ledere i KFUK/KFUM

Et flertall i forbundsstyret i Norges KFUK-KFUM vil åpne for at heterofile og homofile samboere kan være ledere i den kristne ungdomsorganisasjonen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forslaget skal avgjøres på landsmøtet som starter i Sogndal torsdag.

Etter de gjeldende regler kan samboere ikke være ledere i den kristne organisasjonen. Homofile i partnerskap kan i noen av de regionale kretser være ledere, mens de ikke kan være det i andre kretser. Forslaget om å endre dette regelverket kommer fra landsutvalget for Unge Voksne og Triangel landsutvalg.

Ifølge innstillingen fra disse to utvalgene er det på tross av gjeldende bestemmelser likevel et faktum at det i Norges KFUK-KFUM finnes mange samboende ledere. Det henger sammen med en uklar lederdefinisjon. Etter gjeldende praksis må enhver enhet i organisasjonen ha en hovedleder over 18 år, som må skrive under på en ledererklæring. Hovedlederne omfattes av de gjeldende vedtak om samboerskap, mens de øvrige lederne ikke gjør det.

Reaksjoner

Kommunikasjonssjef Gunnar Mathisen i Norges KFUK-KFUM sier til NTB at det er kommet om lag 20 henvendelser til organisasjonen etter at forbundsstyrets innstilling ble kjent. En håndfull av disse reaksjonene kommer fra medlemmer som gjør det klart at de vil vurdere å melde seg ut dersom landsmøtet gjør vedtak i tråd med forbundsstyrets innstilling.

Mathisen sier at tallet på henvendelser har vært omtrent som forventet. Men det er nok flere medlemmer som har reagert, men som av lojalitetsgrunner avventer landsmøtets vedtak før de tilkjennegir sine reaksjoner, sier han.

Ekteskapet

Etter de reaksjoner som er kommet på innstillingen til landsmøtet har forbundsstyret satt i gang arbeid med å lage et nytt sakspapir til landsmøtet. I dette sakspapiret blir ekteskapet fastslått som den beste samlivsformen.

- Vi vil på det sterkeste anbefale ekteskapet, sier leder i Norges KFUK-KFUM, kirkeverge Gunnar Wik. Ekteskapet er den beste samlivsformen. Norges KFUK-KFUM har aldri ment eller sagt noe annet, sier han.

Gunnar Wik sier at forbundsstyret i sin innstilling til landsmøtet foreslår at samboerskap ikke automatisk skal frata noen muligheten til å være leder i Norges KFUK-KFUM. Det betyr ikke at vi fremhever denne samlivsformen, sier han.

Wik avviser at forslaget betyr at organisasjonen har et slappere forhold til sin lederrekruttering enn tidligere. I ett av punktene i forbundsstyrets nye forslag til vedtak heter det at ledere har et særskilt ansvar i forhold til de en er leder for og de man utøver lederoppgaven på vegne av. Derfor bygger ansvaret på tillit. De som utpeker ledere har også rett til å be ledere trekke seg fra lederoppgaven, dersom de valg en leder foretar seg fører til tap av tillit, heter det i forslaget.

(NTB)