Samenes rett

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Høyesterett har avsagt en dom i en årelang strid mellom reindriftssamer og grunneiere i Selbu i Sør-Trøndelag. Den gir samene rett til å ha reinbeiter på privat utmark. Rettigheten har sitt grunnlag i at samene er definert som urfolk i Norge, de har sin rett basert på «alders tids bruk».
  • Dommen vil utvilsomt få betydning også for tilsvarende strid om retten til land og utnyttelse av naturherligheter i Finnmark. Dette har i den seinere tida vært gjenstand for mye strid i vårt nordligste fylke. Samerettsutvalget, med nåværende høyesterettsjustitiarius Carsten Smith som leder, la grunnlaget for samenes forståelse av rettighetsspørsmålene. Det finnes også internasjonal rett som underbygger deres krav. Så langt har striden i Finnmark først og fremst kommet til uttrykk politisk. Men framtidige rettsavgjørelser kan etablere enda sikrere grunnlag for rettighetene.