KAN BLI INHABIL: Samferdselsminister Jon Georg Dale ba om å få sin habilitet vurdert. Nå er Justisdepartementets konklusjoner klare. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
KAN BLI INHABIL: Samferdselsminister Jon Georg Dale ba om å få sin habilitet vurdert. Nå er Justisdepartementets konklusjoner klare. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

Samferdselsministeren kan bli inhabil, konkluderer Justisdepartementet

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) kan bli inhabil i flere saker

Ba selv om å få habiliteten vurdert i forholdet til venner fra Fremskrittspartiet og en onkel i et shippingselskap.

Jon Georg Dale (Frp) ba selv om å få vurdert sin habilitet i behandlingen av visse saker innenfor elektronisk kommunikasjon og sjøtransporttjenester like etter at han tiltrådte som samferdselsminister helt på tampen av august.

- Jeg er opptatt av å opptre ryddig, derfor ba jeg om disse vurderingene, sier Dale.

Justis- og beredskapsdepartementet konkluderer med at han under visse omstendigheter kan bli funnet inhabil.

Det gjelder både i forhold til de tidligere Frp-statssekretærene Reynir Jóhannesson og Vidar Brein-Karlsen, og til hans onkel som er finansdirektør i shippingselskapet Havila.

«Nær personlig tilknytning»

I sin vurdering slår Justisdepartementet fast at Dale har en «nær personlig tilknytning» til tidligere Frp-statssekretær Reynir Jóhannesson, som i dag er kommunikasjonssjef i mobilselskapet Ice.

I forholdet til tidligere Frp-statssekretær Vidar Brein-Karlsen, som nå er direktør for samfunns- og myndighetskontakt i det kinesiske telekomselskapet Huawei, er vennskapsforholdet i følge departementet «i grenseland» til i seg selv å være en inhabilitetsgrunn.

Og i forholdet til onkelen Arne Johan Dale, finansdirektør i Havila Shjipping er det usikkert om relasjonen kan regnes som en «nær personlig» tilknytning.

I brevet fra Justis- til samferdselsdepartementet går det fram at Dale og Brein-Karlsen er omgangsvenner.

Om Reynir Jóhannesson skriver statsråden at «Reynir er ein av mine beste kameratar» og at de har daglig kontakt.

Konklusjonene

Justisdepartementets konklusjon er at Dale i utgangspunktet ikke er inhabil i saker som omhandler rammevilkår for ekom-selskapene generelt, og normalt heller ikke i saker som retter seg mot Huawei spesielt. (Ekom står for «elektronisk kommunikasjon»)

Han kan derimot være inhabil i enkeltsaker som berører sikkerhetslovens paragraf om varslingsplikt og myndighet til vedtak ved anskaffelser til kritisk infrastruktur, og som særlig vil få konsekvenser for Huawei.

- I saker som har en direkte og konkret konsekvens for Huawei og som er av en viss økonomisk størrelse, vil jeg derfor be statsministeren om at det blir utnevnt en settestatsråd, sier Dale.

I saker om Ice, er Dale i utgangspunktet ikke inhabil. Settestatsråd kan likevel være aktuelt hvis Reynir Jóhannesson har vist et særlig engasjement i saken, eller har en særlig interesse utover det som naturlig følger stillingen hans.

I saker om kystruten Bergen-Kirkenes, kan det bli inhabilitet i saker som særlig retter seg mot Havila-konsernet, fastslår Justis- og beredskapsdepartementet.