- Samme ovenfra og ned-styring i 50 år

Ledelsesforsker rister på hodet av gamle forslag. Mens resten av samfunnet endrer seg i turbofart.

 TILSTANDEN:  Politidirektør Odd Reidar Humlegård, justis- og beredskapsminister Grete Faremo  leder i politianalyseutvalget Arne Røksund om  presentasjonen i dag av rapporten om norsk politis tilstand. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix.
TILSTANDEN: Politidirektør Odd Reidar Humlegård, justis- og beredskapsminister Grete Faremo leder i politianalyseutvalget Arne Røksund om presentasjonen i dag av rapporten om norsk politis tilstand. Foto: Berit Roald/NTB Scanpix.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Ledelses- og organisasjonsforsker Stig O. Johannessen nikker anerkjennende til diagnosen som politianalyse-utvalget la fram tidligere i dag om «helsetilstanden» til norsk politiet.

Beskrivelsen passer godt med med det han selve har funnet ut de to siste årene og som i forrige måned resulterte i utgivelsen av boka «Politikultur — Identitet, makt og forandring i politiet» med støtte fra Fritt Ord.

Men forskeren, som er knyttet til Høgskolen i Oslo og Akershus, har tilsvarende liten tro på at endringsforslagene som utvalget legger fram vil gi noen løsning på det han kaller mange «triste tilstander».

Og da mener han hverdagsbeskrivelser av lensmannskontorer som har åpent to dager i dag, lensmann som ikke har noen saker å etterforske og politifolk som blir neddynget og lammet av saksmengden.

Nye maktkamper - NAV-reformen viser at store omorganiseringer som nå blir foreslått ikke løser underliggende frustrasjoner, som det er mye av i politiet nå. Slike reformer tar en masse energi i tillegg til daglige utfordringer. Kamp om nye maktposisjoner i store omorganiseringer skaper mye usikkerhet på toppen, hevder Johannessen overfor Dagbladet etter å ha fulgt presentasjonen fra utvalget.

Han mener at organiseringen av politiet de årene og debatten om hva politiet egentlig skal drive med, har stått stille i 50 år mens samfunnet rundt har endret seg i turbofart.

- Gammeldags hierarki - Politiet er preget av de to samme lammende hovedproblemene nå som for 50 år siden: - Etaten sliter med et veldig gammeldags hierarki, som er blitt utdatert i samfunns- og organisasjonslivet forøvrig.

- Slikt gammeldags hierarki fører til en slags beslutningsvegring, der det alltid er «noen der oppe i systemet» som kan finne den rette løsningen. Og ledelsesutvikling har vært fraværende i alle ledd i flere tiår.

- Det stoppet helt opp da Politidirektoratet ble opprettet og begynte med sin «ordrestruktur» rundt tusenårsskiftet, sier Johannessen.

- Ingen nye ideer Han reagerer spesielt på at utvalgsleder Arne Røksund framla som negativt at det er så mange «ulike oppfatninger og løsninger».

- Selvfølgelig blir politifolk og løsningene ulike etter hvert som samfunnet rundt dem utvikler seg ulikt. Når utvalgslederen prater om prestasjonsbasert ledelse og «best practice»-prinsippet innebærer det ingen nye ideer, men organisering ovenfra og ned etter en antikvarisk hierarki-modell, sier ledelsforsker Stig O. Johannessen.

Han mener det er viktigere for politiet først å finne ut hva etaten skal drive med enn om seks politidistrikter er bedre enn 27.

 - FORELDET:  Ledelses- og organisasjonsforsker Stig O. Johannessen, liker diagnosen, men ikke medisinen for å få et friskere politi. Foto: Privat.
- FORELDET: Ledelses- og organisasjonsforsker Stig O. Johannessen, liker diagnosen, men ikke medisinen for å få et friskere politi. Foto: Privat. Vis mer