Sammen om dyreforsøk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dyreforsøk: For å få oppslag i media er bomber effektivt, men vi håper man oppnår mer med dialog i det lange løp. Dette er utgangpunktet for Norges nye senter for alternativer til bruk av forsøksdyr (Norecopa), hvor dyrevernere og forskere arbeider sammen for bedre forhold for forsøksdyr.

Samme dag som media hadde store oppslag om ytterliggående dyrevernere og brannbomber i Trondheim nylig, hadde Norecopa sitt stiftelsesmøte. Norecopa er en av de største begivenhetene når det gjelder arbeid for bedre forhold for de 3 millioner forsøksdyr som brukes årlig. Bombene kom på førstesiden, mens stiftelsesmøtet knapt ble nevnt.

Norecopa er tilknyttet den europeiske organisasjonen E copa (European Consensus-Platform for Alternatives). Med alternativer menes de 3 R’ene: Replace, Reduce, Refine – altså erstatte, redusere, forbedre. Dette dekker alt fra utvikling av kjemiske metoder som kan erstatte tester på levende dyr til forbedring av måten dyrene behandles på. De fire interessepartene (forskere, forvaltning, industri og dyrevernorganisasjoner) skal tilstrebe enighet om tiltak som er til beste for dyrene. De færreste i samfunnet er villig til å teste ut nye medisiner på seg selv eller nærmeste familie før de er utprøvd på dyr. Samtidig er det et etisk dilemma å bruke levende dyr i forskning. Det er derfor i alles interesse at antall dyr holdes til et minimum og at de får best mulige forhold under forsøkene. Organisasjonens mål er derfor å oppnå best mulig kvalitet på forskningen med færrest mulig dyr og minst mulig lidelse.

Norecopa har ingen egne forskingsmidler, men vil være en sterk pådriver for å få forskning på alternativer prioritert. I Sverige og flere andre land har man egne forskningsfond for alternativer til bruk at forsøksdyr, men det har vi dessverre ikke i Norge. I det siste har det vært mye snakk i media om at Norge trenger flere «rike onkler» til å sponse forskning, og bedre forhold for forsøksdyrene er absolutt et forskningsfelt som kunne trenge slik sponsing.

Mus har lav status i manges øyne. En kirketjener på Sørlandet syntes det var «himla morsomt» å fange mus med støvsuger (Fædrelandsvennen, 11. okt.), og en kristen pensjonert rektor beskrev sin drukningsfelle i humoristiske toner som et masseødeleggelsesvåpen for lettlurte gnagere (Aftenposten, 31. okt.). Denne urettferdige behandlingen av én gruppe pattedyr, som ikke har noen forankring i smertefysiologien, er gjenspeilet i lovgivningen som unntar gnagerfeller fra kravet om typegodkjenning for fangstredskaper. Er noe av det første vi må gjøre, å revurdere våre holdninger til de ulike dyreartene?

Mange dyrevernorganisasjoner har i lang tid arbeidet målrettet, uten bomber, for bedre dyrevelferd. Med Norecopa har forskere og andre som arbeider med forsøksdyr fått en organisasjon der de kan engasjere seg for å få til forbedringer. Sammen er vi sterke og gjennom dialog kan vi oppnå mye!