Sammenliknet Jan med Jesus

Professor Fridtjof Frank Gundersen ga i lagmannsretten i går et radikalt annet bilde av Jan Simonsen enn det bildet Carl I. Hagen har forsøkt å gi av mannen han er saksøkt av.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hagen har skapt et bilde av Simonsen som en moralsk forkastelig person. En skulle knapt tro det var samme person tidligere stortingsrepresentant Gundersen vitnet om. Gundersen er professor i rettsvitenskap.

Hjelper fattige

Gundersen beskrev Simonsen (52) som en svært uvanlig stortingsrepresentant. En fremmed, nesten. En som hadde unge innvandrervenner, noe som ble mislikt og kritisert:

-  Jeg kom da til å tenke på Jesus, som også ble kritisert for å pleie omgang med både tollere og utstøtte. Hadde flere vært som Jan Simonsen ville vi ha hatt mindre kriminalitet og mindre fattigdom. Simonsen søker de fattige og hjelper dem. Det gjør ikke mange i Norge.

Mens Carl I. Hagen under vitnemålet måtte tåle å få fariseerens stempel, sa Gundersen til retten at den kritikk Simonsen ble utsatt for langt på vei kan forklares med Carl I. Hagens mål om å framstå som stueren utad.

Kristen moral

I den opphetede perioden fra 2000 til etter valgåret 2001, ble flere kastet ut av partiet. Deriblant Vidar Kleppe fra Vest-Agder og Dag Danielsen fra Oslo, foruten Jan Simonsen. Fridtjof Frank Gundersen meldte seg frivillig ut av partiet etter utgangen av stortingsperioden 2001. Ingen av disse passet inn i Hagens image som seriøs regjeringsutfordrer. Særlig har Hagen trukket Jan Simonsens moral i tvil. Han har stemplet ham som illojal og homofil, og en som liker unge innvandrergutter. Advokat Danielsen ville vite om Gundersen på noen måte kunne understøtte Hagens utsagn om at Jan Simonsen lever et moralsk forkastelig liv:

-  Nei, det er det ikke hold i. Tvert om. Skal man tenke på begrepet kristen moral, så er Jan Simonsen en av de få som tar dette alvorlig, sa Gundersen.

SAKSØKER: Jan Simonsen
VITNE: Fridtjof Frank Gundersen