Samordning mot dumping

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Statsminister Kjell Magne Bondevik vil samle de nordiske statsministrene til felles front mot avgiftskonkurransen på alkoholvarer som nå finner sted i EU-landene. Stadige avgiftslettelser på alkohol i noen land forplanter seg til andre, og skaper en negativ dominoeffekt, framholder Bondevik overfor VG. Det ene landet etter det andre møter økt grensehandelspress ved å sette ned avgiftene på alkoholvarer.
  • Det var denne linjen finske politikere fulgte da brennevinsavgiftene ble senket med hele 44 prosent. Det skulle demme opp for handelslekkasjen fra Estland, som nå er en del av EUs indre marked. Resultatet er blitt store sosiale kostnader med økt fyll og vold. At resultatet ville bli slik, var knapt noen overraskelse. All forskning viser en klar sammenheng mellom pris, tilgjengelighet og skadenivå. Men stilt overfor valget mellom to onder, handelslekkasje og folkehelse, har landene i Norden hittil valgt å ta opp kampen mot det første. Det ønsker Bondevik åpenbart å endre på. «Det er på tide vi får en debatt om skadevirkningene, ikke bare avgiftenes størrelse,» sier han.
  • I første omgang ønsker de nordiske regjeringssjefene å diskutere temaet på det nordiske statsministermøtet på Island om halvannen uke. Spørsmålet har også vært diskutert innad i EU. Men hittil har konkurransehensynene der veid tyngre enn bekymringen for helseskader. EU-kommissæren for det indre marked, skatter og avgifter la for ei tid tilbake fram et forslag om å harmonisere avgiftene på tobakk og alkohol, men fikk bare støtte fra et mindretall i kommisjonen med seg. En av de viktigste grunnene er at alkohol er en viktig handelsvare, hvor landene i EU har motstridende interesser. Men utviklingen viser at en viss samordning er nødvendig. Det innser også EU-land som tradisjonelt har ansett alkoholproblemer som individuelle. Derfor kan en edruelig samtale mellom nordiske statsministere på Island også få betydning for EU. Målet bør være å finne et avgiftsnivå som både motvirker ødeleggende avgiftskonkurranse og økte individuelle og samfunnsmessige alkoholskader.