Sandsdalen kjent skyldig i drap

Den drapstiltalte legen Christian Sandsdalen (79) ble kjent skyldig i overlagt drap under særdeles formildende omstendigheter i Oslo byrett i dag. Han fikk to års prøvetid og 5000 kroner i bot for manglende journalføring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samtidig ville ikke retten fradømme ham legelisensen for alltid. Legelisensen er allerede suspendert, og det blir nå opp til helsemyndighetene om de eventuelt vil gi ham den tilbake. Dommen ble lest opp av byrettsdommer Thore Rønning, som ledet en forsterket meddomsrett. Sandsdalen anket dommen på stedet.

- Jeg har forstått dommen. Men jeg ser ingen grunn til å takke, sa han umiddelbart etter at dommen hadde falt.

Aktor, statsadvokat Marit Bakkevig, la ned påstand om to års betinget fengsel og tap av retten til å drive legepraksis for alltid, mens forsvarer Frode Sulland la ned påstand om full frifinnelse.

- For mild

- Jeg mener at dommen er for mild, sier Bakkevig til Dagbladet.

- Det er godt å være ferdig med saken. Den har ikke gått noe særlig inn på meg. Hovedgrunnen til at jeg valgte å melde meg selv for riksadvokaten var at politikerne skulle ta fatt i dette problemet og diskutere loven. Hele hensikten var å få saken på dagsorden, sier Sandsdalen til Dagbladet. Og han legger til:

- Jeg angrer overhodet ikke. Hvis noen betviler min barmhjertighet, så tar de feil. Barmhjertighet er refleks, ikke refleksjon. Jeg tror ikke dommere i en byrett har mot mot til å dømme meg, fordi de er redd for ringvirkningene en slik dom kan få.

Opp til politikerne

Sandsdalen er den første lege her i landet som er stilt for retten for å ha utøvd aktiv dødshjelp. 13. juni 1996 ga han MS-syke Bodil Bjerkmann en dødelig dose morfin med hennes samtykke.

Av domspremissene går det tydelig fram at ballen nå kastes over til poltikerne. Retten måtte dømme ham utfra den nåværende straffeloven. den aktuelle paragrafen stammer fra 1902.

Det foreligger allerede et forslag til endringer fra jus-pofessorene Johs. Andenæs, Finn Seijersted og Anders Bratholm om medlidenhetdrap skal være straffefritatt i visse tilfeller. Forslaget åpner også for at medvirkning til selvmord skal være straffefritt.

Frp.s Fritjof Frank Gundersen har som foreløpig eneste stortingsrepresentant varslet at han vil legge fram et forslag om saken overfor Stortinget. Dette forslaget er litt mindre liberalt enn jus-professorenes.

Ankesaken ventes å komme opp om et halvt års tid i Borgarting lagmannsrett.