- Sannheten ble tildekket

- Både de etterlatte og det norske samfunnet fortjener å få vite hvem som har ansvaret for at sannheten om Mehamn-ulykken ble tildekket, mener SV-veteranen Stein Ørnhøi.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ørnhøi er medlem av Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenester, EOS-utvalget.

Han mener det er avgjørende at det er Stortinget som nedsetter en bredt sammensatt granskingskommisjon. I går vedtok regjeringen å nedsette en kommisjon for å granske ulykken på nytt.

- Mehamn-ulykkens alvorligste side er ikke de tekniske årsakene. Det som nå er det alvorlige, er hvorfor vi ikke har fått vite sannheten før. Noen har ansvaret for det.

Gal forklaring

- Betyr det at du tror fullt og helt på teorien om at det var britiske Harrier-jagere som forårsaket Widerøe-flyets havari?

- Det jeg tror fullt og fast på, er at den forklaringen på flyulykken som ble gitt, er gal. Med all respekt for flyhavarikommisjonens leder, Wilhelm Mohr, men flygere i Widerøe har større forutsetninger for å forstå hva som virkelig skjedde enn han har.

- Men hvorfor skulle norske myndigheter, inklusive flyhavarikommisjonen, tildekke de egentlige årsakene?

- Hvis det var britiske jagerfly over Mehamn, var det brudd på offisiell norsk sikkerhetspolitikk. Da blir spørsmålet: Har de britiske flyene tatt seg til rette øst for flyforbudssonen med eller uten norske myndigheters godkjennelse? Hvis flygingene har skjedd uten norske myndigheters godkjennelse, er det en alvorlig sak mellom Norge og Storbritannia.

Kald krig

- Hvorfor? Det var jo kald krig, og vi var allierte.

- Britene kan ha ønsket å prøve ut det sovjetiske luftkontrollsystemet. Hvis det har skjedd med norske myndigheters godkjennelse, ville det svekket norsk troverdighet når det gjelder den erklærte lavspenningspolitikken i nordområdene. Og det ville vært en kjedelig sak i forholdet mellom Norge og Sovjet.

Ørnhøi mener man med en stortingsoppnevnt kommisjon vil ha en garanti for at saken blir belyst i full bredde.

- Er det aktuelt for Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene å se nærmere på denne saken?

- Ikke slik loven og instruksen for dette utvalget er utformet i dag. Men Stortinget kan naturligvis be oss gjøre jobben.