Den afghanske ambassaden:

- Sårbarheten til familien burde vektlegges

Den afghanske ambassaden i Oslo vet ikke hva som skjedde med Abbasi-søsknene i Kabul, men vektlegger likevel at familien ikke burde splittes opp.

SE TV: Afghanistans ambassadør til Norge, Shukria Barakzai, sier at hun har lyst til å besøke moren i Abbasi-familien. Reporter: Frode Andresen. Video: Malene Storrusten / Dagbladet Vis mer

Den afghanske ambassaden i Oslo slår fast overfor Dagbladet at sårbarheten til Abbasi-familien burde vektlegges av de norske myndighetene.

Det var de afghanske myndighetene som besluttet å ikke akseptere Yasin (22), Taibah (20) og Ehsan Abbasi (16) tilbake i landet.

De ankommer Norge tirsdag ettermiddag, men Politiets utlendingsenhet vil av politioperative hensyn ikke opplyse om et tidspunkt. Det er også usikkert om søsknene risikerer internering på Trandum.

- Familien burde ikke splittes opp

Den afghanske ambassaden i Oslo opplyser Dagbladet om at de ikke var kjent med Abbasi-familien som skulle bli sendt ut.

- Det er selvsagt veldig viktig for Afghanistan og alle sider å ta hensyn til de internasjonale konvensjonene og vi vil helst ikke bryte disse avtalene. Det er blant annet snakk om mindreårige, og familien burde heller ikke bli splittet opp, sier ambassadør Shukria Barakzai til Dagbladet.

De internasjonale konvensjonene det henvises til omhandler en tre-partsavtale mellom Norge, Afghanistan og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR). Denne avtalen regulerer de praktiske vilkårene for retur av afghanske borgere, og omfatter tvangsretur og frivillig retur.

Den afghanske ambassaden understreker at de vil støtte frivillig hjemreise, og vektlegger blant annet hjemreise med verdighet hvor menneskerettighetene opprettholdes.

Nettopp hva som skjedde da søsknene ikke ble sluppet videre til Kabul via Istanbul av de afghanske myndighetene kan ikke ambassaden uttale seg om.

Ifølge en pressemelding fra Politiets utlendingsenhet, var utgangspunktet for tvangsreturen at familien skulle uttransporteres samlet.

Dette endret seg underveis på grunn av helsetilstanden til moren, som ble returnert til Norge søndag kveld.

Spesielt tungt å bli sendt ut av Norge

- Frivillig tilbakereise har mange fordeler. De som vil reise tilbake frivillig får en pakke med hjelp og midlertidig oppholdssted. Dette er mye bedre enn tvangsutsendelse, understreker Barakzai.

Hun legger til at det må være spesielt tungt for personer å bli sendt ut igjen av Norge etter å ha gått gjennom såpass mange vanskeligheter for å komme seg inn - ofte med risiko for eget liv.

- Jeg vil gjerne besøke moren på sykehuset der hun er, sier Barakzai .

Sendt bevisstløs ut av landet

Lørdag morgen ble familien Abbasi vekket klokka fem om morgenen, med beskjed om at de skulle bli deportert til Afghanistan - et land to av de tre barna aldri har vært.

I går skrev Dagbladet om moren til de tre søsknene som skal ha blitt sendt bevisstløs ut av Norge etter sju års opphold.

- Det er mye som tyder på at mor ble fraktet bevisstløs ut av Norge og det er ikke forsvarlig. Mora har en sykdomshistorie. Alt er dokumentert og gitt til myndighetene, sier Einar Vegge, venn av familien og leder av støttegruppa for familien Abbasi.