Satsing på kunnskap som motkonjunktur

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

UTDANNING: I krisepakken løftet regjeringen kunnskap. I revidert nasjonalbudsjett må regjeringen bekrefte at de faktisk tar kunnskap på alvor. Regjeringen må bidra med å bygge den kunnskapsbasen som kreves for å skape fremtidens næringsliv. En satsing på kunnskap vil gi arbeidsledige et langt bedre grunnlag for å skaffe seg arbeid, og samfunnet får arbeidstakere med økt kompetanse. Det er viktige forutsetninger for etablering av nye arbeidsplasser og bedret konkurranseevne i allerede eksisterende virksomheter. De av oss som er i jobb vil også bli møtt med skjerpede krav om kompetanseløft. Etter- og videreutdanning blir viktigere enn noen gang. Det er behov for omstilling av Norge til et kunnskapssamfunn.

En satsing på forskning bidrar til å skape og styrke det næringslivet som skal komme ut av krisen. Tilskuddene til forskningsprosjekter og forskningsinfrastruktur må økes. Vi må styrke forskningsinstituttene og bygge ut fasiliteter for eksperimentell forskning. På lang sikt handler det om hvorvidt menneskene og forskningsutstyret bidrar til at Norge blir et av de mest attraktive landene å lokalisere kunnskapsbasert næringsliv i. Vi som står bak dette oppropet representerer alle ulike sektorer og interesser. Vi er enige om at kunnskap bør prioriteres i en situasjon der finanskrisen rammer hardt. En slik satsing innebærer følgende:

• flere studieplasser som er fullfinansierte

• støtte til enkeltpersoner som tar etter- og videreutdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter

• økte basisbevilgninger for å sikre grunnforskning og forskningsbasert undervisning

• konkrete mål for forskningsinnsatsen med en forpliktende opptrappingsplan for neste stortingsperiode

• satsing på forskningsinfrastruktur

• økt ramme for brukerstyrt forskning (BIA)

• basisbevilgningene til forskningsinstituttene økes

• reversering av tidligere innstramminger SkatteFunn

Norge vil ha et annet næringsliv når vi kommer ut av krisen enn da vi gikk inn i den. Skal vi styrke vår internasjonale konkurransekraft må næringslivet som kommer ut av krisen være mer kunnskapsbasert, mer internasjonalt, mer effektivt og mer miljøvennlig enn næringslivet som gikk inn i krisen.