Satte de lokk på politiets etterforskning?

De to mektigste mennene i norsk utlendingsforvaltning skal ha vært med på å stanse politiets etterforskning mot en norsk diplomat mistenkt for korrupsjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Terje Sjeggestad glad for etterforskning

Dette går fram av hemmelige dokumenter fra politiet. I dokumentene som Dagbladet har tilgang til, går det fram at nåværende ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, dengang avdelingsleder i UDI, Terje Sjeggestad og direktør for Utlendingsdirektoratet, dengang ansatt i Kommunaldepartementet, Petter Drefvelin, deltok i et møte med politiet. Kort tid etter dette møtet ble etterforskningen stanset. Beslutningen skjedde etter det politiet opplevde som utidig press.

«Personer i sentrale stillinger tilknyttet utlendingsforvaltningen sitter inne med en del opplysninger som det etter deres oppfatning vil være svært uheldig om andre i systemet blir gjort kjent med,» skriver politiet i rapporten.

- Forlangte garantier

- Daværende avdelingsdirektør i UDI, Terje Sjeggestad, ville vite hvem i UDI som hadde tipset politiet om denne saken. Han ville også ha en erklæring fra politiet om at vi ikke hadde noe å fare med i våre mistanker, noe jeg selvfølgelig ikke kunne gi. Det sier Willy Haugli.

Flere pakistanere og tamiler hadde tidligere hevdet i politiavhør å ha kjøpt norsk visum. Haugli ville til bunns i saken og sendte høsten 1992 et team på fire polititjenestemenn til Colombo for å sirkle inn visumattacheen, som i tillegg til visumsvindel også var under mistanke om menneskesmugling.

17. november 1992 ble politiavdelingssjef Stein Haugen ved Oslo politikammer kontaktet av ekspedisjonssjef Berit Fossheim i Justisdepartementet. Han ble bedt om å møte der neste morgen klokka 08.30. På møtet deltok også direktør Arild Kjerschow, avdelingsdirektør Terje Sjeggestad fra UDI og ekspedisjonssjef i Kommunaldepartementet, Petter Drefvelin. Haugen ble også bedt om å forklare hvilke konkrete mistanker og opplysninger politiet hadde i forbindelse med mistenkte.

Kort tid etter ble Stein Haugen sammen med Willy Haugli innkalt til et møte med (avdøde) departementsråd i Justisdepartementet, Leif Eldring. Han var blitt orientert om etterforskningen.

Full stans

I etterkant av dette møtet ble etterforskerne i saken innkalt til politimester Willy Haugli. Politimesteren hadde gjort kuvending og ga klar beskjed at «dersom det ble rotet mer i denne saken, kunne de finne seg noe annet å gjøre».

- Jeg ble meget overrasket og syntes det hele var utrolig merkelig, sier en politikilde til Dagbladet.

- Hvorfor ble saken stanset, Haugli?

- Jeg følte at det ikke var noe ønske i departementet om at denne saken skulle etterforskes. Det syntes ikke som at toppledelsen tok dette alvorlig. Dette på tross av at jeg tror det var stor allmenn misnøye i departementet om at saken ble lagt vekk. Med det enorme presset og uten håndfaste bevis i saken, valgte jeg å legge den død, sier Haugli til Dagbladet. Han er glad for at saken bringes fram i lyset igjen.

- Det var åpenbart elementer i saken som kunne gjort det til en straffesak, sier Willy Haugli.

Intern etterforskning

Etter at viktige dokumenter i saken forsvant på politikammeret, beordret Haugli internetterforskning. Også rapporter som lå lagret på datasystemet ble sporløst borte.

- Det ble gjort et innbrudd på politijurist Ann Turid Bugges kontor, der bare disse saksdokumentene forsvant. Vi fant aldri ut av dette, sier Haugli.

Ann Turid Bugge ble 6. november kontaktet av byråsjef Astrid Lund-Andersen. Byråsjefen ville prate uformelt om «Colombo-saken» og ryktene om korrupsjonssaken i Pakistan. Ifølge en fortrolig politirapport som Dagbladet har lest, kunne ikke byråsjefen forstå at diplomaten kunne få ny stilling som visumattaché.

MØTTE POLITIET: Kort tid etter møtet med politiet , der både Petter Drevlin (t.v) og Terje Sjeggestad deltok, stanset korrupsjonsetterforskningen.