Sauer i «arrest»

HAMAR (NTB): Strid om beiterettigheter har fått en gardbruker på Vardalsåsen i Oppland til å ta beslag i 36 sauer tilhørende to sauebønder fra Hov.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Grunneieren nekter å frigi sauene før saueeierne legger penger på bordet.

Saken er prinsipielt interessant for saueholdere over hele landet som opplever at sauene deres tar seg inn på innmark på annen manns uinngjerdete eiendom.

Garden til Jo Even Linnerud i Vardalsåsen vest for Gjøvik er ikke inngjerdet. Men gardbrukeren mener ingen kan påberope seg streifbeiterett på hans grunn. Han ser det ikke som sin oppgave å påkoste gjerde for å holde fremmede husdyr borte - like lite som saueholderne finner det rimelig å gjerde inn annen manns eiendom. Dersom det sistnevnte blir gjeldende praksis, kan det bety ruin for mange norske sauebønder, blir det framholdt.

Betaling

Jo Even Linnerud vil ifølge Oppland Arbeiderblad ha 200 kroner timen for den tida han har brukt på å samle de uvelkomne sauene og bygge en innhegning for dem - pluss betaling per dag for leie av beite.

Eierne av de 36 «arresterte» sauene finner dette uhørt, og vil nødig punge ut. Dermed truer grunneieren med å be namsmannen selge sauene for å sikre egen kompensasjon - og gi saueeierne det overskytende beløpet.

Tomt for gress

Det hører med til historien at sauene ble sluppet på utmark omtrent ei mil fra garden der sauene nå befinner seg i «varetekt». Og om få dager er det ikke mer gress å forsyne seg av i innhegningen på garden Linnerud.

- Saken løses best ved at eierne henter sauene sine og selv setter opp et gjerde langs grensa der beiteretten går, mener Jo Even Linnerud.

(NTB)