Savner ikke materielle goder

Fire av ti nordmenn over 15 år gir klart uttrykk for at de ikke savner en del materielle goder som for eksempel dyrere bil eller ny tv for å leve det gode liv, viser en ny undersøkelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

7 prosent av de spurte svarer derimot at de vil ha flere materielle goder for å kunne leve slik de ønsker, mens den siste halvdelen er mellomfornøyde med sin situasjon.

Talskvinne Carin Leffler i Framtiden i våre hender er positivt overrasket over resultatene, men er likevel nøktern i sine forhåpninger om utviklingen i nordmenns forbruksvaner den nærmeste tida. Det private forbruk er høyt, og snart skal milliardene rulle i julehandelen.

- Har mye penger

Volumet i detaljhandelen kommer til å stige også neste år, selv om den forventede veksten i 1999 på 3,2 prosent bare er halvparten av årets. Holder prognosene fra Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon stikk, tyder lite på at nordmenn vil gjøre holdning til handling på kort sikt.

- Fortsatt har folk mye penger å bruke, renteoppgangen til tross. Jeg tror ikke undersøkelsen uttrykker at nordmenn umiddelbart vil endre syn og forbruke mindre. Å omsette holdninger til handling tar tid, men på sikt tror jeg det er mulig, sier Leffler til NTB.

Det gode liv

I undersøkelsen markedsanalysefirmaet 4 Fakta har gjort på oppdrag for Framtiden i våre hender, skal de spurte blant annet ta stilling til om de er enige eller helt uenige i utsagnet «jeg savner en del materielle goder for å kunne leve slik jeg ønsker».

42 prosent av de spurte er helt uenige i utsagnet, mens bare sju prosent er helt enige. Svarene fra kvinner og menn fordeler seg ulikt i undersøkelsen.

35 prosent av mennene svarer at de er helt eller delvis enige i at de ønsker flere materielle goder for å leve slik de ønsker, mens kvinneandelen for de to variablene er 28 prosent.

En annen tendens i spørreundersøkelsen er at personer i alderen 15-29 år uttrykker et større savn etter materielle goder enn eldre personer.

Presset i jula

Carin Leffler i Framtiden i våre hender tror undersøkelsen indikerer at vi er blitt mer opptatt av verdispørsmål, og at eksempelvis verdikommisjonen kan bidra i positiv retning.

- Men jeg merker at mange føler seg presset i forbindelse med julehandelen, at det hele går over stokk og stein og ikke er morsomt lenger, sier Leffler.

(NTB)