BRANT : 159 mennesker omkom i brannen. Foto: Per Løchen / SCANPIX
BRANT : 159 mennesker omkom i brannen. Foto: Per Løchen / SCANPIXVis mer

Scandinavian Star-gruppe krever svar fra Stoltenberg

Ekspertgruppen ser det som naturlig at etterforskningen drives i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gruppen skriver i et åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) at den mer enn 23 år gamle saken fremdeles står uoppklart, først og fremst på grunn av den manglende samordningen av etterforskningen som ble utført i 1990/91.

- Ekspertgruppen krever nå at politisk ledelse tar ansvar og sørger for en samordnet ledelse av en helhetlig etterforskning av denne katastrofen. Dette er noe påtalemyndigheten i de respektive landene har nektet å gi denne saken i 23 år. Siden det omkom flest nordmenn, ser vi det som naturlig at etterforskningen ledes fra Norge, skriver ekspertgruppen i brevet.

- Stor feil Gruppen påpeker at ingen av de skandinaviske myndighetene har etterforsket hvorvidt forsikringssvindel kan ha vært et motiv for brannstiftelsen, noe de mener må kunne anses som helt grunnleggende ved en mordbrann. Den peker på at Fana-lensmann Norvald Visnes allerede i 2001 orienterte Riksadvokaten om den alvorlige mangelen ved etterforskningen.

Under møtet med norsk politi 25. april la politiet fram en instruks fra Riksadvokaten der det heter at alt som knytter seg til forsikrings- og eierforhold, fortsatt tilhører den danske delen av etterforskningen, slik den ble inndelt i 1990.

Politiet fastholdt på møtet forrige uke at man vil følge instruksen om å videreføre delingen av etterforskningen, noe gruppen mener er «helt ulogisk».

- Selv om alle parter er enige om at var en stor feil å dele ansvaret mellom Norge, Sverige og Danmark, så gir altså Riksadvokaten direkte ordre om at politiet skal gjøre nettopp dette - også ved en gjenopptakelse, skriver gruppen.

- Feil gjerningsperson Ekspertgruppen mener de med den europeiske menneskerettskonvensjonen i ryggen, kan kreve en overordnet og koordinert etterforskningsledelse.

- Saken foreldes strafferettslig i Norge etter 25 år, slik at det er ekstra viktig å få klare svar fra den politiske ledelsen i Norge. Etter at vi nå har lagt fram en rekke nye bevis i saken, kan vi med sikkerhet fastslå at politiet i 1990/91 utpekte feil gjerningsperson og at hendelsesforløpet som politiet den gangen la til grunn, var feil, skriver ekspertgruppen i brevet.

Til sammen 159 personer døde i brannen, 136 av dem var norske. Nye bevis har vist at lastebilsjåføren Erik Mørk Andersen, som døde på skipet, ble uskyldig utpekt som brannstifter.

Instruksjonsrett Ekspertgruppen krever nå at regjeringen benytter seg av instruksjonsretten som ligger i straffeprosessloven overfor Riksadvokaten.

- Et absolutt minimumskrav til en slik instruks er at norske myndigheter snarest tar initiativ til en samordnet etterforskningsledelse av hele sakskomplekset tilknyttet mordbrannene på Scandinavian Star.

Gruppen krever nå at både Riksadvokaten og personer hos Riksadvokaten som har hatt befatning med saken, erklærer seg inhabile og trer til side under den nye etterforskningen av saken.

NTB