Schengen samtaler kan starte

PARIS (NTB): Statsminister Kjell Magne Bondevik tror forhandlingene med EU kanskje kan komme i gang i sommer. - Vi er noe mer optimistiske til denne tidsplanen etter møtet med den franske statsministeren, sier Bondevik.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Statsminister Bondevik hadde i dag et timelangt møte med Frankrikes statsminister Lionel Jospin.

- Vi tror kanskje vi kan få til en forhandlingsstart til sommeren slik at vi kan komme i mål i løpet av høsten. Det er viktig fordi Amsterdam-traktaten kanskje trer i kraft fra nyttår, sier Bondevik.

Passfrihet

Den nordiske passfriheten er et viktig argument for å få avklart spørsmål rundt Norges tilknytning til Schengen innen Amsterdam-traktaten trer i kraft.

Amsterdam-traktaten fra i fjor gjorde Schengen-avtalen til en del av EU-samarbeidet. Da Norge i september tiltrådte den gamle Schengen-avtalen var den en del av et mellomstatlig samarbeid.

Frankrike er utropt til den største motstanderen mot å gi Norge og Island medbestemmelse i den nye Schengen-avtalen. Bondevik mener tonene fra den franske statsministeren i dag var adskillig mer positive enn tidligere.

Nøkkelland

- Frankrike er et nøkkelland for at EU skal bli enige om et forhandlingsmandat. Det lovte Jospin å se positivt på nå og medvirke til. Dermed er vi noe mer optimistiske nå, sier Bondevik.

Schengen-samarbeidet omfatter blant annet passunion og politisamarbeid. Den innebærer blant annet at den indre grensekontrollen er opphevet mens vaktholdes styrkes ved de ytre grensene.

Den norske samarbeidsavtalen med Schengen er vedtatt av stortingsflertallet, mot stemmene til de nåværende regjeringspartiene. Regjeringen må arbeide med å sikre norsk tilslutning til den nye Schengen-avtalen i tråd med flertallets ønsker.

Mye annet

I det timelange møtet mellom Bondevik og Jospin var de to statsministrene også innom flere tema: Utvidelsen av EU, utvidelsen av Nato og økt samarbeid i nordområdene.

- Vi ønsker EU aktivt på banen i nordområdene for å trekke Russland inn i det demokratiske Europa gjennom de felles miljø- og atomsikkerhetsutfordringene vi har der oppe. Det var Jospin positiv til, sier Kjell Magne Bondevik.